Best-Hall är den bästa partnern till ditt hallprojekt

BEST-HALL

Pionjär inom hallbygge

Best-Hall grundades år 1975. Till dags dato har vi redan hunnit leverera över 5 500 hallar både i Finland och utomlands. Till en början levererade vi endast tygövertäckta hallar, men 2010 utökade vi vår expertis också till stålhallar. Således bedriver vi affärsverksamhet inom tre områden: dukhallar, traditionella stålhallar samt service.

Utöver vår huvudverksamhet i Kelviå har företaget en liten filial i Borgå varifrån stålhallsenheten leds manuellt.

Sedan 1997 har Best-Hall Oy hört till Wiklöf-koncernen, som lägger tyngd vid principen om att hålla arbetsplatserna i hemlandet och föra ut produkterna i världen genom eget kunnande.

Med vår hjälp är det enkelt att planera, köpa och underhålla hallen!

Hos oss får du den önskade halltypen med PVC-övertäckning i ett nyckelfärdigt utförande. Vår personal är alltid redo att hjälpa, så att du får den bästa möjliga hallen för ditt önskade användningsändamål.

företaget

Vi finns här för dig

Vi är en ansvarsfull och tillförlitlig leverantör som är lätt att kontakta och tillgänglig i alla situationer. Vi tar ansvar för vår verksamhet och vi är en bra kompanjon till våra kunder.

företaget

Kvalitet och säkerhet

Gör ett besök i en av hallarna eller kom och bekanta dig med fabrikens verksamhet. Det sista iordningställandet är alltid mycket exakt och vi har kontroll över hela leveransprocessen.

företaget

Hela hallens livslängd

När det blir aktuellt för dig att köpa en hall, kan du be om ytterligare information till exempel av våra planerings- och finansieringstjänster. Vi hjälper givetvis även till i senare skeden, såvida hallen kräver underhållsåtgärder, förflyttning eller om du planerar ett återbruk av den.

företaget

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
kuvake

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
light

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet