Miljöhall för fungerande avfallshantering

 

BEST-HALL MILJÖHALLAR

Även för krävande arbete

Våra miljöhallar uppfyller de hårdaste normerna och möjliggör det fria utrymmet som krävs för arbete med maskiner. Det är fråga om ett stort, sammanhängande och effektivt hallutrymme där stödpelarna inte förhindrar materialhanteringen. Hallen kan även göras kundvänlig och lättfattlig för återvinnarna. Insamlingspunkterna för återvinningsmaterial kan med olika utrustningar göras tydliga och enkla att hantera inne i hallen.

Beställ avfalls- och återvinningsbroschyr

MILJÖHALLAR

Tillräckligt utrymme

Med Best-Hall får du ett utrymme som motsvarar behoven hos ditt företag. De stora, höga hallarna finns tillgängliga med stora lyft- eller skjutdörrar.

miljöhallar

Stomskydd

Om lagerhallens stomme behöver skyddas särskilt noggrant, kan du välja till ett dubbelsidigt PVC-duk eller specialmålning.

miljöhallar

Inga luktolägenheter

Det täta täckmaterialet av hög kvalitet säkerställer att inga otrevliga luktolägenheter kommer ut utanför hallen.

PVC-hall

En dukhall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Anpassningsbarhet

Best-Halls miljöhallar uppfyller dina behov

Best-Hall_lagerhall

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du hallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. Hallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_idrottshall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Hall_dörrar

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

BestHall isolering av sporthall

Uppvärmning och isolering

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall_lighting-1

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

BestHall mellanväggar i hallen

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Best-Hall_takfläktar

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

takutrustning

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

Best-Hall_Sidotak

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

TÄLTHALLAR

Best-Hall miljöhallar

LAGERHALLAR

Välj Best-Hall

tälthallens livslängd

Din partner under lagerhallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från hallens planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Tälthallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.