Sporthall för träning, tävlingar och evenemang

BEST-HALL SPORTHALLAR

Utnyttja sporthallen på många olika sätt

Sporthallen är lätt att anpassa och kan användas till många grenar och även stora publikevenemang. Med Best-Halls sporthall får du tillgång till ett verkligen stort utrymme utan störande stödpelare.

SPORTHALLAR

Trygg

Alla våra hallar tillverkas med stålramskonstruktioner av hög kvalitet som tål såväl växlande väderomständigheter som användningsförhållanden.

SPORTHALLAR

Med mellanväggar och nät kan utrymmet anpassas till många grenar

Du kan utrusta din egen Best-Hall med mellanväggar och nät. På det här sättet kan olika idrottare utnyttja hallen samtidigt för träning.

SPORTHALLAR

En tälthall med utomordentligt förhållande mellan pris och kvalitet

Om du letar efter en hall av hög kvalitet som har en livslängd på tiotals år med minimalt behov av service, behöver du inte leta längre.

PVC-hall

En tälthall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Anpassningsbarhet

Sporthall som stödjer just dina behov

Best-Hall_pvc-hall

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du tälthallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. Hallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_pvc-hall sporthall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Hall_dörrar

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

BestHall isolering av pvc-hall

Uppvärmning och isolering

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall_belysning av pvc-hall

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

BestHall mellanvägg i tälthall

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Best-Hall_ventilation i pvc-hall

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

takutrustning i pvc-hall

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

Best-Hall_sidotak i tälthall

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

PVC-HALLAR

Best-Hall Sporthallar

PVC-hallar

Välj Best-Hall

hallens livslängd

Din partner under pvc-hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Services
bevisad kvalitet

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
hallens anpassningsbarhet

Anpassa och utrusta för ditt företags beho

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.