Mångsidig och flexibel lantbrukshall

 

BEST-HALL LANTBRUKSHALLAR

Vi uppfyller lantbruksproduktionens specialbehov

Vanliga tillämpningsområden för våra lantbrukshallar är bland annat lösdrift, plansilon, maskinhallar, fastgödsellager och utrymmeslösningar för pälsindustrin. Hallen är enkel att anpassa för nya användningsbehov eller för vidareförsäljning. Till exempel kan mjölk- och köttproduktionsutrymmen delas upp i olika delar, där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter kraven som boskapen och mjölkningssystemen ställer.

LANTBRUKSHALLAR

Planeras utgående från verksamhetskraven

Hallen skräddarsys för att uppfylla dina behov. Det stora och öppna utrymmet kan vid behov delas upp i olika delar, där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras individuellt.

lantbrukshallar

Det ljusa taket medför besparingar i belysningskostnaderna

Taket är av vitt PVC-duk och släpper igenom ljus, vilket innebär att man inte nödvändigtvis behöver ens ha extra belysning under dagtid. På det här sättet sparar du på elkostnaderna under den ljusa sommartiden.

LANTBRUKSHALLAR

Materialen tål fukt och kemikaliebelastningar

I hallarna använder vi de bästa möjliga materialen som lämpar sig för såväl dina verksamhetsförhållanden som växlande väderförhållanden.

PVC-hallar

En plasthall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

ANPASSNINGSBARHET

Lantbrukshall för mångsidiga användningsändamål

Best-Hall pvc hall

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du PVC-hallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. Hallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_idrotts hall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Hall_dörrar

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

BestHall isolering och uppvärmning

Uppvärmning och isolering

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall_belysning av pvc hall

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

BestHall mellanväggar

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Best-Hall_ventilation

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

takutrustning i pvc hallen

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

Best-Hall_Sidotak

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

PVC HALLAR

Best-Hall Lantbrukshallar

PVC HALLAR

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
proven quality

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
hallens anpassningsbarhet

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internetionell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.