PVC- eller tälthallar

 

BEST-HALL

PVC-hall d.v.s. tälthall

Best-Hall är en pionjär inom PVC-hallar med stålstomme och har under 45 år byggt 5 000 hallar med stålstomme runt om i världen. Best-Halls styrka är den höga kvaliteten: varje hall byggs som ett finländskt arbete av de bästa materialen för att möta de individuella krav som användningsplatsen och -ändamålet ställer.

Vad kan dukhallen med stålkonstruktion användas till?

Lagerhall, hangar, sporthall, virkeshall – PVC-hallen passar för otaliga användningsändamål. Den kan vara en kall lagerhall såväl som en uppvärmd sporthall. Med isolering blir den enkelt även en fullt uppvärmd hall. En kall hall kan också isoleras i efterhand och göras till en helt eller delvis uppvärmd hall. Tilläggsutrustning utvidgar användningsmöjligheterna för PVC-hallen.

Beställ dukhallbroschyr

 

 

BEST-HALL PVC-HALLAR

Varför välja just Best-Hall?

Våra kunder har listat följande fördelar med våra PVC-hallar:

  • upp till 80 m brett sammanhängande, fritt utrymme utan mellanpelare

  • kort leveranstid och snabb uppbyggnad på några veckor

  • förankring på lätt betonggrund eller direkt på asfalt

  • bärkraft för snö enligt hållfasthetsberäkningar

  • pulverlackad, slät stomme som inte skadar tyget

  • upplyst hall utan extrabelysning

  • ansvarsfullhet och konstruktionens energieffektivitet

  • personlig service som förstår kundens behov

  • ändamålsanpassad hall som helhetsleverans

Vill du diskutera mer om ifall PVC-hallen kan passa dina behov? Vi hjälper gärna!

Leveranstid för hallen 3–4 månader

Best-Hall fås som en nyckelfärdig hall som helhetsleverans eller grundleverans. Vi hjälper även med bygglovsansökan. Hallen kan resas antingen på betonggrund eller direkt på asfaltunderlag med stålpåleförankring testad av VTT, vilket gör monteringen snabbare.

Öppen hall helt utan pelare

Best-Hall har utvecklat en konstruktion som gör det möjligt att bygga en upp till 80 meter bred hall helt utan pelare eller stolpar inuti hallen. Det vida, sammanhängande, öppna utrymmet effektiverar logistik och möjliggör en utrymmesplanering som är optimal för produktionen. Med den ljusa takduken är hallen upplyst dagtid även utan extra belysning.

 

Hallens stålstomme har en hållbarhet av toppkvalitet

Det speciella med Best-Hall är att varje hall är individuell och byggs alltid till användningsändamålet samt enligt de krav som förhållandena ställer. Belastningen på hallens tygtäckta stålkonstruktion dimensioneras alltid med beaktande av områdets snöbelastning, vindförhållanden eler eventuell lyftkransbelastning. 


Är PVC-hallen hållbar?

I Best-Hallarna används endast de bästa PVC-ytbelagda polyestertyg. Stålkonstruktionerna tillverkas av högklassigt nordiskt stål. Hallarnas stålkonstruktion är CE-godkänd och deras hållbarhet säkerställs med otaliga kontroller. Hållbarheten säkerställs även av stålstommens pulverlackning, som inte ens i krävande förhållanden skadar tyget. Den pulverlackade stålstommen klarar även av belastning av de mest krävande miljöklasserna, vilket innebär att PVC-hallen även kan användas i C4- och C5-miljöklassifierade förhållanden.

PVC-hallen är ett utsläppssnålt val

Best-Halls PVC-hallar har ett litet koldioxidavtryck, eftersom hallarna håller i årtionden och alla material kan återvinnas. Även produktionens miljöbelastning har minimerats bland annat när det gäller transport och kemikalieutsläpp. Best-Hall är först i Finland med att utveckla en utsläppsberäkning för att beräkna koldioxidavtrycket från stålkonstruerade hallar. Beräkningen gör det lättare att bygga hallen så att den uppfyller utsläppsbegränsningarna och målen för koldioxidsnålt byggande.

PVC-hallen kan flyttas

Den stålkonstruerade hallen kan nekelt flyttas till en ny plats antingen som den är eller demonterad. Hallen kan också byggas om och det går alltid att byta användningsändamål för den. Best-Halls PVC-hall håller till och med i 30 år - många hallar kan också bytt användningsändamål och ägare.

Hallen levereras i överenskommet format

Best-Halls hall kan beställas antingen som grund- eller helhetsleverans. Vid behov gör vi även grunderna och hjälper med ansökan av bygglov. Om du vill kan du också använda ditt eget nätverk av entreprenörer för hallens byggskede (flexibelt avtal). Best-Halls hall levereras dock oftast som grund- eller helhetsleverans på grund av garantiskäl.

De populäraste tillvalen till en Best-Hall

Vad behöver du av följande?

Best-Hall_takfläktar

Takfläktar

Byter ut inomhusluften i hallen på 1,5 timme. Installeras på taket.

luftavfuktningen i Best-hall

Luftavfuktare

Justerar till lagom fuktnivå och håller den jämn utan att hallen måste isoleras eller värmas upp.

Best-Hall_led-belysning

LED-belysning

Ändamålsanpassad belysning som fästs i stålstommen.

entretak i Best-hall

Snörasskydd, -ledare och entrétak

Kontrollerad ledning av snön ner från taket och entréer i enlighet med arbetarskyddsföreskrifterna.

Regnvattensystem i Best-hall

Regnvattensystem

Ledning av regnvatten direkt ner i avloppet.

Best-Hall_logotyper och mönster

Logotyper och mönster

Hela dukytan kan användas för tryck.

BestHall isolerad tälthall

Helt eller delvis uppvärmt utrymme

När det behövs ett helt eller delvis uppvärmt utrymme eller en kombination av dessa, monteras ett innertak i hallen samt isolering mellan inner- och yttertaket. Uppvärmningsmetoden kan vara vilken som helts, allt från fjärrvärme till eluppvärmning.

takskjutsportar

Specialdörrar

Takskjutsportar eller jalusidörrar som alternativ till skjutdörrarna som levereras som standard. Det går till och med att få specialdörrar som är lika breda som hela gaveln.

Skärmtak på Best-hall

Skärmtak

På hallens ena eller båda sidor går det även att montera sidotak. Dessutom kan djupet på gavlarna på hallen utformas så att det uppstår ett slags takförsett utrymme framför dörrarna.

Finländsk halltillverkare

Best-Halls hallar tillverkas från början till slut i vår egen fabrik i Kelviå i Mellersta Österbotten. Hallarna planeras och dimensioneras enligt kundens behov av våra egna planerare. Stålstommarna svetsas i verkstaden och målas i vårt eget måleri. Även täckdukarna tillverkas själv på fabriken och Best-Halls egna montörer eller noga utvalda saarbetspartner monterar hallarna på bygget.

ISO-certifikat och CE-märkning som kvalitetsgaranti

Best-Hall har haft kvalitetscertifikatet ISO 9001 sedan år 1993. Vår arbetshälsa och vårt arbetarskydd följer ISO 4500-certifikatets stränga krav. Även vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001-certifikatet. Best-hallarnas stomme och skjutdörrar har CE-märkning och de tillverkas enligt standarden 1090-2. Vi använder oss också av GOST-certifikat.

Läs referenser från våra kunder

Österrikiska Rema ville ha en dukhall som tål snöbelastningen i bergsområdet.

Lagerhallen byggdes upp för Rauanheimo i Nordsjö hamn på fyra veckor.

Rymlig och energieffektiv produktionshall för effektivare produktion av Salvos timmerhus

Be en offert