Rema

Österrikiska Rema ville ha en dukhall, som klarade den tuffa snöbelastningen i alpområdet

För att kunna sova gott även under vintern, lät Österrikiska träförädlaren Rema Massivholzplattenwerk GmbH investera i en ny tälthall från Best-Hall. I Pongaudistriktet kan det under en natt snöa upp till två meter, vilket förutsätter särskilt kraftfulla konstruktioner.

När Rema, som tillverkar massivträskivor, i Eben i Pongau i Österrike behövde mer lagerutrymme, beslutade sig VD Christian Rettenegger (enligt sina egna ord) för att ”leta upp marknadens kraftfullaste och mest kostnadseffektiva hallösning”.

- Det viktigaste för oss var att skydda träskivorna från regn och snö samt att behålla träets fukthalt på 8–10 %. Byggkostnaderna för en dukhall med stålstomme, som förankras direkt på asfalt, är också betydligt lägre jämfört med traditionellt byggande, motiverar Rettenegger sitt beslut.

Det enda verkliga alternativet

När han väl beslutat sig för att låta bygga tälthallen, satte sig Rettenegger grundligt in i de tillgängliga alternativen. Tälthallar med stålstomme är fortfarande ovanlig i området, vilket innebar att experters bedömningar och erfarenheter speciellt beträffande konstruktionernas hållbarhet och säkerhet var mycket intressanta före upphandling.

- I Pongau kan det på kort tid lätt samlas hundratals kilo snö på byggnadernas tak. Byggkraven förutsätter också att konstruktionerna klarar en belastning på 500 kg/kvm. och Best-Hall var den enda leverantör som kunde erbjuda detta, konstaterar Rettenegger.

Rettenegger värderade även Best-Halls ytbehandlingen av stålstommen. Något som påverkar hallens livslängd.

- Jag ville ha en hall vars stomme är pulverlackerad, inte varmförzinkad. Vid förzinkning uppstår alltid ojämnheter på ytan av stålet. När konstruktionen kommer i kontakt med duken, och hallen ofrånkomligen rör sig något, kan ojämnheterna i stommen skada duken. När jag väl hade satt mig in i konstruktionerna och materialen, var valet slutligen enkelt. Jag vågade helt enkelt inte bygga något annat än en Best-Hall.

Hallen klarar enorma snömängder

Vårvintern 2019 blev ett verkligt eldprov för hallen från Best-Hall som byggdes hos Rema 2017. Under en natt snöade det rekord mängden 520 kg/kvm. som naturligtvis gjorde Rettenegger orolig. Men oron visade sig vara obefogad.

- Hallen bar upp snömassan perfekt och nästa dag gled snön av det glatta taket av sig själv, berättar Rettenegger glädjande.

- Vi dimensionerar alltid Best-Halls stålstomme i enlighet med användningsändamålet och förhållandena på byggplatsen. I områden med mycket snö använder vi kraftigare stålprofiler än normalt och vi tar även hänsyn till belastningen med tanke på dukens specialfästen, vilka såväl duken som hallen hålls på plats av under större belastningar, beskriver Marcus Green, Best-Halls representant i Österrike.

Christian Rettenegger har varit så nöjd med sitt val av hall att han numera förespråkar dukhallar generellt.

- Numera rekommenderar jag dessa kostnadseffektiva lagerhallar med korta leveranstider till och med för konkurrenterna, säger han med ett leende på läpparna.