Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

BEST-HALL

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi garanterar att du får en extremt trygg hallösning som är utformad för att tåla också de tuffaste omständigheterna. När du köper en Best-Hall vet du vad du får.

Stomkonstruktionen i alla våra hallar är mycket hållbar. Vi använder endast europeiskt SSAB- och Tata Steels S420*-profilstål i våra konstruktioner. I enlighet med kvalitetssystemets krav kan alla material spåras och de testas och utrustas med materialcertifikat.

 

ISO-certifikat och CE-märkning som kvalitetsgaranti

Best-Hall har haft kvalitetscertifikatet ISO 9001 sedan år 1993. Vår arbetshälsa och vårt arbetarskydd följer ISO 4500-certifikatets stränga krav. Även vårt miljösystem är certifierat enligt ISO 14001-certifikatet. Best-hallarnas stomme och skjutdörrar har CE-märkning och de tillverkas enligt standarden 1090-2. Vi använder oss också av GOST-certifikat.

Baserat på detta har vi naturligtvis fått den europeiska CE-märkningsrätten för alla bärande konstruktioner ända till den krävande EXC 3-klassen. Förutsättningarna för CE-märkningen är bland annat metodprov för svetsningen, behöriga svetsare, företagsinterna svetskoordinatorer i klassen IWE samt oförstörande NDT-provning.

 

Beaktande av hallens användningsförhållanden från början

TheAlla hallars strukturer dimensioneras alltid individuellt för miljö-, vind- och snölasten på byggplatsen. En del av våra planerare har behörighet som planerare av PV-stålkonstruktioner, vilken beviljas av FISE. Kompetenstiteln är den högsta möjliga nivån inom stålkonstruktion.

I projekten beaktas alltid användningsförhållandena när miljöklass ska väljas (för företagets projekt). Vi har utformat tillvägagångssätt för hur man ska göra i olika miljöklasser. För ytbehandlingen av stålkonstruktionerna är den än så länge ganska ovanliga pulverlackeringen möjlig för alla miljöklasser C3–C5. Målningen sker i vår egen pulverlackeringsverkstad, som är en av de största i norra Europa.

Vi varmförzinkar inte våra stålstommar i annat än undantagsfall. Tack vare den släta, hårda ytan som pulverlackeringen skapar minimeras friktionen mellan PVC-duken och stommen, och således minskar den abrasiva nötningen. Den miljövänliga och estetiskt effektfulla pulverlackeringen ger stommen även ett utmärkt korrosionsskydd mot kemikaliebelastning. Vid behov uppnår pulverlackeringen den mest krävande miljöklassen C5. Detta anses vara en viktig beståndsdel av god kvalitet.

Företaget

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
kuvake

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
light

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet