Tõendatult esmaklassiline vastupidavus ja kvaliteet

BEST-HALL

Tõendatult esmaklassiline vastupidavus ja kvaliteet

Anname teie kasutusse garanteeritult väga ohutu halli, mis on vastupidav ka kõige keerukamates oludes. Ostes Best-Halli, saate kvaliteetse toote.

Kõikide hallide karkassid on samuti väga vastupidavad. Kasutame konstruktsioonide valmistamiseks vaid Euroopa nn standardterasest tugevamat toruprofiilterast SSAB ja Tata Steel S420*. Kvaliteedisüsteemi kohaselt on kõigi materjalide päritolu kontrollitav ning kõiki materjale on katsetatud ja need on varustatud materjalitõendiga.

 

Garantii annavad ISO-sertifikaadid ja CE-märgistus

Best-Hallil on olnud  ISO 9001 kvaliteedisertifikaat 1993 aastat. Meie tööohutus ja - tervishoid vastab ISO 45001 sertifikaadi rangetele nõuetele. Ka meie keskkonnasüsteem on saanud  ISO 14001 sertifikaadi. Best-Halli hallide kaskassil ja liugustel on CE-märgistus ja need toodetakse standardi 1090-2 järgi. Samuti on meile välajstatud GOST -sertifikaat.

Selle alusel oleme loomulikult saanud kandvatele konstruktsioonidele Euroopa CE-märgise kasutamise õiguse kuni klassini EXC 3. CE-märgise saamise eelduseks on nt keevisliidete katsetused, keevitajate kvalifikatsioon, IWE-taseme keevitusala koordinaatorid ja NDT-kontrollimised.

 

Halli kasutustingimuste arvestamine algusest peale

The Kõikide hallide konstruktsioonid projekteeritakse alati kohalike keskkonna-, tuule- ja lumekoormuste alusel. Osal meie projekteerijatest on FISE väljastatav teraskonstruktsioonide projekteerija kvalifikatsioon PV, mis on oma ala kõrgeim võimalik tase.

Projektide puhul võetakse alati keskkonnaklassi valimisel arvesse kasutustingimusi. Oleme loonud tegevusviisid sellele, kuidas tegutseda erinevate keskkonnaklasside puhul. Teraskonstruktsioonide pinnatöötluse puhul tagab seni veel haruldane pulbervärvimine vastavuse kõigile keskkonnaklassidele C3–C5. Värvimine toimub meie oma pulbervärvimistsehhis, mis on Põhja-Euroopa suurim.

Teraskarkasside kuumtsinkimist kasutame vaid erandjuhtudel. Pulbervärvimisel tekkiv sile kõva pind minimeerib hõõrdumist karkassi ja PVC-katte vahel, mis vähendab kattematerjali kulumist. Keskkonnasäästlik ja esteetiliselt kaunim pulbervärvimine annab karkassile ka suurepärase korrosioonikaitse keemilise koormuse vastu. Vajaduse korral on tagatud ka kõige rangema keskkonnaklassi C5 nõuete täitmine. Seda peetakse üheks hea kvaliteedi komponendiks.

An international pioneer in the construction of fabric covered buildings

ETTEVÕTE

Valige Best-Hall

buildings life cycle

Partner halli kogu kasutusaja vältel

Meie teenused hõlmavad kõike alates projekteerimisest kuni kasutuselevõtuni ning hilisemas faasis võimaliku uuskasutamiseni.

Teenused
kuvake

Tõendatult esmaklassiline vastupidavus ja kvaliteet

Me ei tee järeleandmisi kvaliteedis, seepärast vastutame kogu tarneprotsessi ja paigalduse eest, et lõpptulemus vastaks kõigile meie nõuetele.

Kvaliteet ja vastupidavus
light

Kohandage ja varustage oma tegevuse tarbeks

Meie abil saate varustada oma halli nii, et see vastaks täielikult kõigile teie vajadustele. Lugege lisaks, milliseid valikuid saab teha juba projekteerimisfaasis!

Halli kohandatavus

Rahvusvaheline halliehituse teerajaja

Oleme tarninud oma klientidele tuhandeid lahendusi nii Soomes kui ka mujal maailmas. Samas püüame oma halle pidevalt varasemast veelgi paremaks muuta.