Teie partner halli kogu kasutusaja vältel

 

TEENUSED

Projekteerimine ja projekti arendusteenus

Meie professionaalne personal aitab teil juba projekteerimisfaasis kõige sobivama lahenduse leida.

Best-Hall abistab oma kliente sobiva halli planeerimisel ja soetamisel. Meie töötajad teevad kindlaks teie tegelikud vajadused ning koostavad selle põhjal halli eskiisi. Sellisel moel saate enda kasutusse halli, mis vastab kindlalt teie tegevuse nõudmistele.

Meie müügitöötajad aitavad teid muu hulgas järgnevaga:

  • ehitusloa saamine;
  • kas kavandatav hall vastab detailplaneeringule;
  • muude võimalike nõudmiste täitmine: sprinklersüsteem, kaugküte jne.

Best-Halliga koostööd tehes võite loota meie töötajate professionaalsusele ja äritegevuse jätkusuutlikkusele. Oleme teile abiks ka pärast halli kasutuselevõttu.

 

teenused

Load ja suhtlus ametkondadega

Abistame teid ja selgitame, mida tuleks halli planeerimisel arvestada lubade taotlemisel ja ametkondadega suhtlemisel.

Pärast ostuotsuse tegemist tuleb taotleda lube ja suhelda ametkondadega.

Kliendi vastutusel on halliprojekti jaoks ehitusloa taotlemine ja suhtlemine ehitusjärelevalvet tegeva asutusega.

Best-Hall esitab kõik vajalikud joonised, mis on vaja ehitusloa taotlemiseks. Peale selle võime vajaduse korral ka ise ehitusjärelevalvet tegeva asutusega suhelda.

Lisaks saab meilt tuge ja teavet ametkondlike kohustuste täitmise jaoks, nt ehitamisega seotud teavitamiskohustuse täitmiseks.

 

teenused

Finantseerimine

Meie finantseerimisteenus võimaldab halliprojekti majanduslikult ellu viia. Vt lähemalt, milliseid teenuseid me pakume.

Best-Hall pakub klientidele tuge ka rahastamiseks ja ostu lõpule viimiseks. Soovi korral saate halli osta liisingulepingu alusel või halli üldse enda kasutusse üürida.

Liising

Vajaduse korral abistame halliprojektiks rahastuse leidmisel. Teeme teile finantseerimist puudutava pakkumuse. Finantseerimise saamiseks on vaja finantsasutuse positiivset laenuotsust.

Pakume liisingurahastust nii halli tervikuna ostmiseks kui ka kattematerjali vahetamiseks.

teenused

Paigaldus

Paigaldus on halli hankimisel üks tähtsamaid tegevusetappe. Meie paigaldusmeeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes hoolitsevad iga üksikasja eest.

Best-Halli arvukate eeliste hulka kuulub ka traditsioonilisest ehitamisest lühem paigaldusaeg. Tänu pikaajalisele tootearendusele, professionaalsele projekteerimisele ja oma tehases toimuvale valmistamisele oleme suutnud viia paigaldusfaasiks kuluva aja minimaalseks.

Meie professionaalsetel paigaldajatel on aastakümnete jooksul saadud kogemused hallide paigaldamisel, töömeetodite kasutamisel ja tööohutuse vallas ning lisaks ei ole paigaldamisel enamasti vaja muud kui tõste- ja teisaldusvahendeid.

Peale meie enda paigaldajate vastutavad paigaldustööde ja halli varustamise eest hoolikalt valitud koostööpartnerid, tänu kellele saame anda garantii igale paigaldatud hallile!

teenused

Hooldus

Vastupidavus ja kvaliteetsed materjalid muudavad Best-Halli turvaliseks ja muretuks lahenduseks, mille puhul piisab tavapärastest üldhooldusmeetmetest, näiteks vihmaveerennide puhastamine ja määrdunud kattematerjali pesemine. Halli pika kasutusea jooksul võib siiski juhtuda õnnetusi, seepärast oleme valmis aitama ja juhendama teid kõigis halliga seotud küsimustes.

Väiksemad kahjustused saab ka ise parandada. Kui halli kattematerjal saab kahjustada näiteks seetõttu, et tõstuki kahvel selle läbistab, anname teile lihtsalt kasutatava paranduskomplekti.

Suurem hooldusvajadus tehakse alati kindlaks kohapeal või fotode alusel enne tööde alustamist. Pidage siiski alati meeles, et kattematerjali katkised ja kulunud kohad tuleb alati kohe parandada.

Pakume ka hallide seisukorra ülevaatuse teenust!

teenused

Teisaldamine ja uuskasutus

Teisaldame PVC-hallid professionaalselt ning tõhusalt ja kiirelt.

Kui teisaldamise sihtkoht ei asu kaugel ja ruumi on piisavalt, saab monteeritud halli teisaldada kraanade abil ilma lahti monteerimata. Sellistel puhkudel vahetame üldjuhul välja ka halli naelad ja küljekatte. Ladusa teisaldamise tagamiseks soovitame ka ankrud uute vastu vahetada – sellisel juhul on ankrud juba uues kohas valmis, kui hall kohale tuuakse ja kohale paigutatakse.

Kui uus asukoht paikneb algsest kaugemal kui paarsada meetrit, võtavad meie kogenud paigaldajad halli esmalt täielikult lahti ja monteerivad uues kohas uuesti. Erinevate asukohtade puhul võtame arvesse võimalikke erinevusi lumekoormuse suhtes ja teeme vajaduse korral vajalikud tugevdused.

Lahti monteerimata halli teisaldamine eeldab väga häid erioskusi.

NB! Praegu pakume hallide teisaldamist vaid Best-Hallidele.

 

BUSINESS

Valige Best-Hall

buildings life cycle

Partner halli kogu kasutusaja vältel

Meie teenused hõlmavad kõike alates projekteerimisest kuni kasutuselevõtuni ning hilisemas faasis võimaliku uuskasutamiseni.

Teenused
kuvake

Tõendatult esmaklassiline vastupidavus ja kvaliteet

Me ei tee järeleandmisi kvaliteedis, seepärast vastutame kogu tarneprotsessi ja paigalduse eest, et lõpptulemus vastaks kõigile meie nõuetele.

Kvaliteet ja vastupidavus
light

Kohandage ja varustage oma tegevuse tarbeks

Meie abil saate varustada oma halli nii, et see vastaks täielikult kõigile teie vajadustele. Lugege lisaks, milliseid valikuid saab teha juba projekteerimisfaasis!

Halli kohandatavus