Din partner under hallens hela livslängd

 

tjänster

Planerings- och projektutvecklingstjänst

Vår yrkeskunniga personal hjälper dig att hitta den lämpligaste lösningen redan i planeringsskedet.

Best-Hall

Best-Hall hjälper sina kunder med planering och inköp av en lämplig hall. Vår personal tar reda på dina verkliga behov och upprättar ett förslag på en hall baserat på det. På det här sättet får du en hall som verkligen uppfyller verksamhetens krav.

Dessutom hjälper våra säljare dig att reda ut bland annat

  • hur man får bygglov
  • om den planerade hallen är i enlighet med plan- och bygglagen
  • eventuella andra krav: sprinklersystem, fjärrvärme osv.

När du gör affärer med Best-Hall kan du lita på yrkeskunnigheten hos vår personal och affärskontinuiteten hos vår verksamhet. Vi hjälper dig även efter idrifttagningen av hallen.

 

 

 

tjänster

Tillstånd och myndighetskontakter

Vi hjälper till med och berättar vad du behöver beakta i förhållande till tillstånd och myndigheter när du planerar din hall.

Efter att du har fattat köpbeslutet är hallprojektet förknippat med att sköta tillstånds- och myndighetsärenden.

Det åligger köparens ansvar att ansöka om bygglov under hallprojektet samt sköta kontakten med byggnadsnämnden.

Vi på Best-Hall levererar tillräckligt omfattande ritningar för att du ska kunna ansöka om bygglov. Dessutom kan vi vid behov kontakta byggnadstillsynen.

Utöver detta får du stöd och experthjälp av oss med myndigheternas skyldigheter, såsom uppfyllandet av informationsskyldigheten förknippad med byggande.

tjänster

Finansiering

Med hjälp av vår finansieringstjänst kan du förverkliga ditt hallprojekt på ett ekonomiskt sätt.

Best-Hall erbjuder sina kunder hjälp också med finansieringen och genomförandet av köpet. Du kan välja att köpa hallen med ett leasingavtal eller hyra den. Läs mer om våra alternativ och kontakta oss om du hittar något intressant!

Leasing

Vid behov hjälper vi dig med att ordna finansieringen för ditt inköp. Ni får en finansieringsoffert av oss. För att få finansiering förutsätter det alltid ett positivt kreditbeslut av finansieringsbolaget.

Leasingfinansiering är ett alternativ för såväl köp av en hel hall som byte av täcktyget.

tjänster

Montering

Monteringen är en av de viktigaste frågorna vid införskaffande av en hall. Vårt monteringsteam består alltid av yrkeskunniga personer som tar hand om alla detaljer.

En av de många fördelarna med Best-Hall är dessutom kortare monteringstider än normalt. Tack vare långvarig produktutveckling, kompetent planering och det faktum att tillverkningen sker i vår egen fabrik har vi kunnat minimera tiden som går åt till monteringsskedet.

Våra egna yrkeskunniga montörer har tiotals års erfarenhet av hallmontering, arbetsmetoder och arbetssäkerhet. Utöver detta behövs oftast inte mycket annat än lyft- och förflyttningsutrustning till monteringen.

Utöver vår egen montering ansvarar våra noggrant utvalda samarbetsparter för utrustningen av hallarna, varför vi kan lämna en garanti för alla monterade hallar!

 

 

tjänster

Service

Hållbarhet och material av hög kvalitet gör Best-Hall till en trygg och bekymmersfri lösning som endast kräver grundläggande serviceåtgärder, såsom rensing av rännor och tvätt av smutsigt täckmaterial. Under hallens långa livslängd kan det ändå inträffa olyckor, så vi är beredda att hjälpa och handleda dig i alla frågor rörande servicen av din hall.

Små skador kan du reparera själv också. Om till exempel en truckgaffel går igenom täckmaterialet, kan vi leverera en lättanvänd reparationssats till dig.

Större servicebehov kartläggs alltid på plats eller baserat på fotografier innan serviceåtgärderna inleds. Kom dock ihåg att trasiga och slitna delar av övertäckningen alltid måste repareras omedelbart.

Vi erbjuder även kontroller av skicket på hallarna!

tjänster

Förflyttning och återbruk

Effektiv och snabb förflyttning av dukhallar med yrkeskunnighet.

Om sträckan för förflyttningen är kort och det finns tillräckligt med utrymme, är det möjligt att med hjälp av lyftkranar förflytta hela hallen som den är. I sådan fall förnyar vi ofta hallens spikar och kanttyg i samband med förflyttningen. För att förflyttningen ska lyckas rekommenderar vi även byte av förankringarna. På så sätt finns förankringarna redan på plats på det nya stället där hallen sätts ned.

Om den nya placeringsplatsen finns längre bort än några hundra meter från den ursprungliga platsen, demonteras hallen först av våra erfarna montörer och sedan bygger de upp den igen lika professionellt. Vid förflyttningar mellan orter beaktar vi eventuella skillnader mellan de två orterna vad gäller snöbelastning.

Förflyttning av en hel hall förutsätter särskilda monteringskunskaper.

OBS! För närvarande utför vi endast förflyttningar av Best-Hall-hallar.

BUSINESS

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
kuvake

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
light

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet