Anpassa och utrusta efter företagets behov

dukmaterial

Typen av, och färgen på tyget kan väljas efter behov och önskemål

Övertäckningstygets hållfasthet och färg väljs alltid efter objektet. Till exempel har vi egna specialtyger för avvikande väderförhållanden, såsom kraftig vind och sol.

Utöver vårt standardutbud av färger använder vi även specialfärger, som finns tillgängliga mot en extra kostnad. Till hallens tak kan du välja ett vitt takmaterial som släpper igenom ljus och ger hallen en känsla av rymd och ljus, varvid det till och med blir onödigt med belysning under dagtid. Vi har även färgade taktyger som alternativ.

utrustning

Tilläggsutrustning

Med hjälp av tilläggsutrustning kan funktionen, användbarheten och utseendet på din hall anpassas exakt efter dina behov. Valet av tilläggsutrustning påverkas av hallens användningsändamål, dess geografiska placering, produkterna och materialet som ska hanteras samt de lagringskrav och normer som dessa kräver, storleken på styckena som ska förflyttas samt olika miljö-, brandsäkerhets- och byggnadsbestämmelser. Hos Best-Hall får du kompetent hjälp vid bedömning av behovet av tilläggsutrustning.

Det lönar sig att kartlägga behovet av tilläggsutrustning redan i samband med beställningen av hallen, så att utrymmets funktionalitet kan optimeras direkt i samband med idrifttagningen av hallen. Om du vill kan vi även leverera tilläggsutrustningen efter dina behov också i ett senare skede.

Vid sidan av planeringen, tillverkningen och monteringen får du all tilläggsutrustning av oss – till och med belysning och lufttorkningssystem. Vi stödjer dig i behovskartläggningen och om du vill kan du få hallen i nyckelfärdigt utförande.