Modifiseringer og utstyr for din virksomhet

Duk

Dukens type og farge kan velges i henhold til dine behov og ønsker

Dukens styrke og farge velges alltid basert på den aktuelle plassen. Vårt utvalg av duker inkluderer spesialduker for eksepsjonelle værforhold som sterk vind eller omfattende eksponering for sollys.

I tillegg til vårt utvalg av standardfarger er det også mulig å få spesialfarger mot et separat gebyr. Et alternativ er å velge en hvit duk for hallen, som slipper inn naturlig lys, noe som øker romsligheten og lyset i hallen, og gjør ekstra belysning unødvendig i dagslys. Takduker i andre farger er også et alternativ.

utstyr

Tilbehør

Med tilbehør kan du tilpasse funksjonaliteten, brukervennligheten og utseendet til hallen din akkurat som du ønsker. Valget av tilbehør avhenger av formålet med bruken og den geografiske plasseringen av hallen din. Forskjellige faktorer som de bearbeidede produktene og materialene og deres lagringskrav og standarder, størrelsen på varene du trenger å flytte, og de ulike miljø-, brannsikkerhets- og byggebestemmelsene spiller også inn. Best-Hall tilbyr profesjonell hjelp til å estimere behovet for tilbehør.

Behovet for tilbehør bør vurderes allerede når du legger kjøpsordren. Dette muliggjør at anlegget har optimal funksjonalitet allerede i installasjonsfasen. Dersom det er nødvendig tilbyr vi deg selvfølgelig gjerne tilbehør på et senere tidspunkt.

I tillegg til design, produksjon, og installasjon av hallen så tilbyr vi alle nødvendige tilbehør, inklusive belysning og avfuktingssystemer. Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov, og dersom du ønsker det kan hallen leveres nøkkelferdig.