Lagerhaller for lagring av varer og produkter

 

BEST-HALL LAGERHALLER

Fleksible lagerløsninger

Romslige lagerhaller med åpne, frie overflater gjør at du enkelt kan kjøre inne i lageret, og med måltilpassede porter får du også inn store varer. Vi tar alltid hensyn til dine transportørkonstruksjoner og mekaniske lasteluker når vi dimensjonerer hallen. Du kan også dele opp hallen i midre deler ved å installere skillevegger, og du kan enkelt tilpasse rommet til de ulike produkter og råvarer som skal lagres i hallen.

LAGERHALL

Utseende som støtter ditt image

Hallens utseende kan tilpasses slik at den passer din virksomhet. Vi har et bredt utvalg av standard- og spesialfarger. Hallen fungerer også som en annonse for din bedrift.

LAGERHALLER

Logistikkrav med allerede fra designfasen

Det er lurt å ta hensyn til logistikkravene allerede i designfasen av hallen, slik at hallen støtter din virksomhet på best mulig måte.

BEST-HALL HAVNELAGER

Kjemikaliebestandige materialer

Holdbare materialer garanterer en lang livstid for hallen, selv når varene som er lagret i hallen inneholder kjemikalier. Våre havnelager bygges med materialer egnet for bruk i rådende klimaforhold.

HAVNELAGER

Integrerte transportør- og kranløsninger

Våre tjenester inkluderer integrening av transportørkonstruksjoner eller kraner i rammeverket dersom det er nødvendig for dine aktiviteter.

LOGISTIKKHALLER

Multifunksjonalitet i enkle strukturer og åpne rom

Dersom du önsker å endre typen av produkter du lagrer i hallen kan du enkelt tilpasse hallen for det nye behovet. Store åpne områder gir for eksempel en rekke muligheter når det gjelder å endre plasseringen av hyller og korridorer.

LOGISTIKKHALLER

Lasting innendørs

Våre logistikklagerløsninger gjør at vogntog og tog kan kjøres inn i hallen, og produktene kan lastes og lastes effektivt innendørs og utendørs.

Plasthaller

En hall av høy kvalitet som tåler alle forhold, og gir deg en best mulig omgivelse for din virksomhet

MODIFISERBARHET

Multifunksjonelle lagerhaller

plasthall

Utseende som støtter ditt brand

Vi tilbyr våre haller i en rekke forskjellige farger, slik at du kan velge den som passer best for din bedrift. Det er også mulig å inkludere firmalogoen både på veggene og i taket. Det er meningen at bygget også skal representere din bedrift.

idrettshall

Tilpasning

Takket være modifiserbarheten og det utvalgte utstyret som er tilgjengelig, kan Best-Hall-haller brukes som produksjons- og lagringsanlegg samt som arenaer for sport og andre arrangementer.

Tilpasset plassering og størrelse på dører

Du kan selv velge dørenes størrelse, plass og mulige automatiseringsløsninger etter hva som passer for din virksomhet. Vi har et stor utvalg av dører som også kan tilpassese dine behov.

idrettshall

Oppvarming og isolering

Våre bygg kan isoleres helt, eller deles inn i områder med separate varmeisolasjons- og temperaturstyringsløsninger i henhold til dine behov.

Best-Hall sporthall

Belysning

Hallen kan utstyres med et omfattende belysningssystem av høy kvalitet som oppfyller kravene til aktivitetene dine.

skillevegg

Skillevegger gir økte muligheter for flerbruk

Du kan også dele opp den store hallen i mindre deler ved å bruke skillevegger. Vi både leverer og installer skilleveggene.

Ventilasjon i hallen

Ventilasjon og avfukting

Hallen kan ventileres enten ved bruk av takavtrekksvifter eller ved naturlig ventilasjon. Alternativt kan du også velge et effektivt automatisert avfuktingssystem som holder byggets luftfuktighet på et konstant nivå og garanterer stabile forhold hele året. Effekten av avfukteren kan optimaliseres i henhold til dine behov.

Taktekking utstyr

Taktekking utstyr

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det at snøstopper, gelender og feller brukes til å føre snø fra taket på en kontrollert måte. Tak over innganger holder også snøen borte fra døråpningene. Takrenner og stuperør kan brukes til å lede regnvann bort fra taket inn i kloakken og lenger vekk fra bygningens vegger.

Sidetak

Sidetak og spesialløsninger

Vi kan bygge sidetak på den ene eller begge sidene av hallen for å gi ekstra ly. Vi kan også bygge tak over gavlportene. Hallene våre kan også utstyres med snøoverbygning og dreneringskanaler.

DUKHALLER

Multifunksjonelle lagerhaller

Velg Best-Hall

Service under hele byggets levetid

Vårt utvalg av tjenester dekker alt fra design til igangkjøring og mulige gjenbruksløsninger på et senere tidspunkt.

Service

Førsteklasses holdbarhet og kvalitet

Vi gjør ingen kompromisser når det gjelder kvalitet. Vi kontrollerer selv leveranse og installasjonsprosessen, og sørger dermed for at sluttresultatet oppfyller alle våre kriterier.

Kvalitet og holdbarhet

Skreddersydde løsninger og utstyr for ditt behov

Du kan utstyre bygget etter ditt eget behov, vi gjør alt mulig! Les mer om de ulike alternativene i design fasen.

Bygningsendringer

Hvor mye koster en hall fra Best-Hall?

3 ting som ikke kan ignoreres i planleggingen