Service under hele hallens livssyklus

 

SERVICE

Design og prosjektutvikling

Vårt profesjonelle team hjelper deg med å finne de mest passende alternativene allerede i designfasen.

Best-Hall vil hjelpe deg å designe og anskaffe hallen du trenger deg. Våre ansatte vil lytte til dine behov og på basis av det utarbeide et forslag for hallen. Dette sikrer at hallen matcher dine driftskrav.

Våre selgere hjelper deg også gjerne med:

  • anskaffelse av byggetillatelse
  • å designe hallen i henhold til gjeldende plan- og bygningslover
  • anskaffelse av andre mulige krav, som for eksempel sprinklere, fjernvarme osv.

Du kan stole på ekspertisen til Best-Halls ansatte og kontinuiteten i vår virksomhet. Vi fortsetter å være her for deg etter at bygningen er satt i drift.

SERVICE

Tillatelser og kontakt med myndigheter

Vi vil gi deg hjelp og informasjon om tillatelser og myndigheter når vi designer en hall for deg.

Når du har bestemt deg for å kjøpe en hall, er neste trinn i prosjektet å skaffe tillatelser og kontakte myndighetene.

Kunder er ansvarlige for å be om byggetillatelse i løpet av prosjektet og for å kontakte byggetilsynet.

Best-Hall vil gi deg tilstrekkelige tegninger til å be om byggetillatelse. Vår lokale representant kan også kontakte byggetilsynet på dine vegne dersom det er nødvendig.

I tillegg gir vi deg støtte og ekspertise angående forskriftskrav som å overholde opplysningsplikten til myndighetene.

service

Finansiering

Vår finansieringstjeneste lar deg gjennomføre ditt byggeprosjekt på en økonomisk måte.

Best-Hall gir også sine kunder hjelp med finansiering og innkjøp. Du kan kjøpe hallen med en leasingavtale eller ved å leie den.

Leasing

Vi kan hjelpe deg med å ordne finansiering for kjøpet ditt. Finansieringstilbudet vil bli gitt av oss Tilgang til finansiering krever alltid en positiv kredittvurdering fra finansselskapet.

Finansiering via leasing er mulig ved kjøp av hele haller og for å bytte ut duken på hallen.

service

Installasjon

Installasjonsfasen er et av de viktigste trinnene i anskaffelsen av en hall. Installasjonsteamene våre består av fagpersoner som tar vare på hver eneste detalj.

En av mange fordeler ved å velge en Best-Hall er den korte monteringstiden sammenliknet med byggetiden for en mer tradisjonell hall. Vår langsiktige produktutvikling, ekspertdesign og produksjon på vår egen fabrikk sørger for at tiden brukt i installasjonsfasen er så kort som mulig.

Våre montører er eksperter med flere tiårs erfaring med installasjon av hallene bak seg, med god kunnskap i relevante metoder og sikkerhet på jobben. Dette betyr at løfte- og transportutstyr vanligvis er alt som trengs.

I tillegg til våre egne installasjonstjenester, utføres bygningsinstallasjoner og utstyrsleveranser av våre nøye utvalgte partnere. Derfor kan vi enkelt gi garanti for alle installerte haller!

service

Vedlikehold

Holdbarheten i strukturen og den høye kvaliteten av materialene som brukes for å bygge Best-Hall-haller gjør dem til en trygg og enkel løsning som bare krever grunnleggende vedlikehold, slik som rensing og renhold av renner og av selve duken. Uhell kan imidlertid skje i løpet av hallens levetid, og da står vi til tjeneste og gir informasjon om reparasjoner og vedlikehold.

Små skader kan du reparere selv. For eksempel, hvis duken har blitt skadet av en gaffeltruck, kan vi tilby deg et enkelt reparasjonssett. 

Større service- og vedlikeholdsbehov vurderes alltid på plass eller basert på fotografier før vedlikeholdet påbegynnes. Husk at alle skader og slitasje i stoffet må repareres uten unødig forsinkelse.

Vi utfører også kontroll av hallens tilstand!

service

Flytting og gjenbruk

Effektiv, rask og profesjonell flytting av dukhaller

Hvis avstanden er kort og tilstrekkelig plass er tilgjengelig, kan hele bygningen flyttes uten montering ved bruk av kraner. I disse tilfellene erstatter vi normalt stålforankringene med nye anker, og bytter også ut den nedre delen av duken. For at flyttingen skal lykkes, anbefaler vi også at forankringsfotplatene byttes ut. Dette vil sikre at ankerfotplatene er på plass når hallen kommer til den nye plassen.

Hvis den nye lokasjonen ligger mer enn noen få hundre meter fra den opprinnelige plasseringen, vil våre erfarne installatører først demontere bygningen din helt og montere den profesjonelt. Ved flytting mellom byer vurderer vi også muligheten for forskjellige snølaster på forskjellige steder.

Å flytte en hel bygning på en gang krever spesiell installasjonsekspertise.

Merk! Foreløpig utfører vi bare flytting av Best-Hall-bygninger

Velg Best-Hall

Service under hele byggets levetid

Vårt utvalg av tjenester dekker alt fra design til igangkjøring og mulige gjenbruksløsninger på et senere tidspunkt.

Service

Førsteklasses holdbarhet og kvalitet

Vi gjør ingen kompromisser når det gjelder kvalitet. Vi kontrollerer selv leveranse og installasjonsprosessen, og sørger dermed for at sluttresultatet oppfyller alle våre kriterier.

Kvalitet og holdbarhet

Skreddersydde løsninger og utstyr for ditt behov

Du kan utstyre bygget etter ditt eget behov, vi gjør alt mulig! Les mer om de ulike alternativene i design fasen.

Bygningsendringer