Lagerhall för förvaring av produkter

BEST-HALL LAGERHALLAR

Överlägset anpassningsbar lagerhall

Den luftiga och pelarfria lagerhallen möjliggör maskinell bearbetning och hantering av också större stycken. I dimensioneringen beaktar vi alltid de transportörkonstruktioner och maskinella lastluckor som du specificerar. Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Du kan anpassa utrymmet efter produkterna som lagerhålls.

LAGERHALLAR

Designen efter företagsidentiteten

Utforma hallens design efter företagsidentiteten genom att välja standard- eller specialfärger. Hallarna är samtidigt en reklampelare för ditt företag.

LAGERHALLAR

Logistiska krav beaktas redan i planeringsskedet

Redan i planeringsstadiet av hallen är det bra att beakta bland annat logistiska krav, så att hallen på bästa möjliga sätt stödjer din verksamhet.

hamnlager

Materialet tål omständigheternas belastning

De material som används i våra hamnmagasin är lämpliga för den fuktiga havsluften och tål även kemikaliebelastningar från materialen som lagras i den.

HAMNLAGER

Transportörer och lyftkranar integrerade i stommen

Om din verksamhet förutsätter det, kan vi integrera transportörer och lyftkranar som ska finnas i hallen direkt i dess stålstomme.

LOGISTIKHALLAR

Enkel konstruktion och öppet utrymme för flexibla utföranden

Anpassa din hall i takt med att produkterna som lagerförs byts ut. Ett öppet och stort utrymme möjliggör bland annat förflyttning av hyllor och gångar.

LOGISTIKHALLAR

Lasta i inomhusutrymmen

I lösningar med logistikhallar kan långtradare och tåg köras direkt in i hallen, varvid lastningarna kan skötas effektivt i inomhusutrymmena eller utanför hallen.

Lagerhallar

En lagerhall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

ANPASSNINGSBARHET

Mångsidig lagerhall

Best-Halls lagerhall med logona

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du lagerhallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få dukhallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. PVC-hallarna representerar även ert företag.

Best-Halls idrottshall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Halls skjutsdörrar

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

Best-Halls isolerad hall

Uppvärmning och isolering

PVC-hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Halls sporthall

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till pvc-hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

mellaväggar i best-hallen

Ytterligare  mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Ventilationen i plasthallen

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i plasthallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i pvc-hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

Best-Halls takutrustning

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännör och stuprör kan regnvatten avledas kontorllerat ner från taket och bort från hallväggarna.

sidotaket i Best-Halls pvc- hallen

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

PVC-HALLAR

Best-Hall lagerhallar

PVC-HALLAR

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
bevisad kvalitet

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
light

Anpassa och utsrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra lagerhallar till ännu bättre produkter.