Virkeshallar för industribruk

 

BEST-HALL VIRKESHALLAR

Förvara med hög kvalitet, lagra effektivt

En bra virkeshall erbjuder utmärkta omständigheter för effektiv lagring och hantering av även stora mängder virke. Genom att optimera lagringsförhållandena bibehålls den höga kvaliteten på ditt virke och den kvaliteten syns direkt i produktiviteten för din försäljning. Samtidigt effektiviserar du konkurrenskraften i hela din leveranskedja. Best-Halls virkeshall är hållbar, anpassningsbar och garanterar ett tryggt skydd för virket.

VIRESHALLAR

Effektiva system för hantering av lagringsförhållanden

Med  en automatiskt avfuktningsanläggning hålls fuktighetsnivån i virket stabil och förhindrar även kondensutfällning i hallen vid snabba temperaturväxlingar.

VIRKESHALLAR

Effektivitet och anpassningsbarhet

Om du vill kan du anpassa din Best-Hall så att en fordonspark får plats att lasta inuti den. Hallen gör logistiken mer flexibel och garanterar således en mycket effektiv leveranskedja.

VIRKESHALLAR

Ett pelarfritt utrymme garanterar smidigt arbete

Det är enklare att köra truck när det inte finns överflödiga hinder, såsom pelare, i vägen eftersom man då kommer åt att fritt transportera varor i ett öppet utrymme.

PVC-hallar

En dukhall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Anpassningsbarhet

Välj Best-Halls virkeshall

Best-Hall_tälthall

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du dukhallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. PVC-hallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_sporthall dukhall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Hall_skjutdörr

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

BestHall pvc-hallens isolering

Uppvärmning och isolering

PVC-hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall_idrottshall

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

BestHall mellanväggar i pvc-hallen

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Best-Hall_ventilation

Ventilation och lufttorkning

Ventilationen i dukhallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i tälthallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

takutrustning i Best-hallar

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

Best-Hall_sidotak i tälthallen

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på pvc-hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till tälthallen.

pvc-hallar

Best-Hall virkeshallar

pvc-hallar

Välj Best-Hall

tälthallens livslängd

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
bevisad kvalitet Best-Hall

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
pvc-hallens anpassningsbarhet

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.