Hangar av hög kvalitet

 

BEST-HALL HANGARER

Förvarings- och serviceutrymme för flygplan och helikoptrar

Letar du efter en hangar för dina luftfartyg? Best-Halls hangarer dimensioneras tillräckligt öppna och rymliga för att uppfylla användningsbehoven för dina luftfartyg. Med specialdörrarna blir hangarens användbarhet oöverträffad och den lämpar sig också för större flygplan.

HANGARER

Vi planerar utgående från verksamheten

Om du så använder hangaren för förvaring eller service av större eller mindre luftfartyg, planeras storleken på hallen för att motsvara dina behov.

HANGARER

Skräddarsydda dörrstorlekar

Av oss kan du vid behov beställa också massiva dörrar, så att du smidigt kan förflytta dina luftfartyg. I vårt utbud av person-, glid- och lyftdörrar hittar du alternativ också för mindre serviceutrustnings- och persondörrar.

HANGARER

Expansions- och förflyttningsmöjligheter

Våra hangarer har förflyttats flera gånger till exempel på Helsingfors-Vanda flygplats, vars funktion har utvecklats i takt med att trafikmängden har ökat. Beroende på avståndet genomför vi förflyttningen av hallarna antingen nedmonterade eller hela.

PVC-hall

En dukhall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Anpassningsbarhet

En luftig och funktionell hangar för små och stora flygfartyg

Best-Hall_tälthallar

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du hangarer i flera olika färger, vilket innebär att du kan få pvc-hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på pvc-hallens väggar och tak. Plasthallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_sporthallar

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Halls dörrstorlekar

Valbar placering av storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

Best-halls isolering

Isolering och uppvärmning

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall hallen

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

Mellanvägg i lagerhall

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

tälthallens ventilation

Ventilation och avfuktning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt avfuktningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Avfuktarens effekt kan optimeras enligt kraven.

best-hallens takutrustningar

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

Best-Hallens sidotak

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

PVC-HALLAR

Best-Hall hangarer

PVC-HALLAR

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hangarens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
bevisad kvalitet best-hall

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
anpassa och utrusta din hall

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.