Best-Hall täcker allt

 

Därför ska du välja Best-Hall

Välj Best-Hall

Bekanta dig närmare med kvaliteten på och hållbarheten hos våra hallar. Vi berättar även gärna mer om PVC-övertäckningar.

Därför ska du välja Best-Hall

Vanliga frågor

Har du någon fråga som du inte har hittat svaret på? Bekanta dig med vanliga frågor som ställs.

Storlek på hallen och dess övertäckning

Är PVC det enda alternativet för övertäckning?

Utöver PVC erbjuder Best-Hall också andra alternativ: övertäckningen kan vid behov även tillverkas av plåt, trä eller sandwichpaneler. 

Vad är PVC-övertäckning?

PVC-övertäckningen som används i Best-Halls lösningar är polyestertyg, som är PVC-överdraget, akryllackerat, UV-skyddat och behandlat med mögelresistent medel.

Hur mycket väger PVC-tyget som ni använder?

Tygerna finns i olika tjocklekar och därför varierar också vikten på dem. Övertäckningens tjocklek och tyngd bestäms efter storleken på hallen och dess belastning.

Vilka är standardstorlekarna på era hallar?

Vi har tre standardstorlekar på hallar: 24 x 12, 30 x 15 och 51 x 20 m (längd x bredd). Den lägsta takhöjden (utmed innerväggen) på samtliga standardhallar är 5 meter.

Vilken är den minsta hallstorleken som ni tillverkar?

Vanligtvis 24 x 12 meter.

Vilken är den största hallstorleken som ni tillverkar?

Huvudsakligen är bredden 100 meter. Det finns ingen längdbegränsning och höjderna är inget problem heller: vi har levererat hallar utrustade med hela 15 meters vägghöjd.

Varför målas hallens stomme i stället för förzinkas?

Pulvermålning ger stommen en utomordentligt slät yta. Målningen minimerar friktionen mellan PVC-tyget och stommen och således minskas slitaget på tyget. Pulvermålning är dessutom ett miljövänligt alternativ och ger stommen ett mycket bra korrosionsskydd upp till miljöklass C5. Förzinkning är dock inte ett uteslutet alternativ, utan vi kan utföra förzinkning efter kundens behov och önskemål.

Utrustning av hallen

Kan era hallar göras varma?

Ja. Best-Hall kan montera ett innertak i din hall som fungerar som lätt värmeisolering. Vid behov kan vi även montera isoleringsull mellan tygerna.

Går det att integrera en lyftkran i hallkonstruktionen?

Det är fullt möjligt att integrera olika lyftkranar och transportörer i hallen.

Hur stor dörröppning kan man få på långsidan av hallen utan pelare?

Huvudsakligen är dörröppningarna 9–12 meter, men vi har även gjort öppningar om 15 meter.

Hur hög dörr går det att få på hallens långsida?

Tumregeln är att dörrhöjden är en halv meter lägre än höjden på innerväggen.

Kan hallen utrustas med lyftdörrar?

Ja, både traditionella och sådana av tyg.

Går hallarna att få med raka väggar, varvid man skulle kunna utnyttja hallens hela bredd? påverkar det priset?

Vi kan vid behov leverera hallen med raka pelarväggar. Material som lagerförs bör dock inte alltid placeras alldeles intill väggen. Raka väggar höjer priset på hallen bland annat på grund av ett eventuellt betongfundament.

Byggande

Kräver Best-Hall bygglov?

Ja. Best-Hall är inte ett tillfälligt vindskydd, plasthall eller presenningshall, utan en trygg och hållbar utrymmeslösning, som alltid dimensioneras för lokala snö- och vindbelastningar.

Kan era hallar monteras direkt på asfalt?

Ja. Det går att montera Best-Hall direkt på asfalt, såvida storleken på hallen, snöbelastningen och andra eventuella ytterligare belastningar tillåter det.

Hurdant måste asfaltfundamentet vara?

I samband med leveransen av hallens avtalsdokument levererar vi en ritning ur vilken framgår kraven på grundkonstruktionen vid olika punkter.

Vilka förberedelser förväntar sig montörerna ska vara klara när de kommer till byggplatsen?

Hallens hörnpunkter ska vara utmärkta och det ska finnas tillgång till el på byggplatsen. Tomten ska vara städad i sådan utsträckning som monteringsutrymmet kräver och snöröjningen ska vara gjord. Det är även viktigt att kablar och rörsystem under jorden är utmärkta.

Användning och service

Hur lång livslängd har tyget?

Cirka 25–30 år. Vi har byggt hallar som är över 40 år gamla och som fortfarande har det ursprungliga tyget.

Måste tygövertäckningen spännas åt i ett senare skede?

Nej, det behöver den inte, eftersom vi spänner åt övertäckningen till sin slutliga form i samband med monteringen.

Kan jag reparera en liten cirka 10 centimeter lång slits i tyget genom att limma? Vilket lim rekommederar ni?

Små slitsar kan du reparera själv med PVC-lim, som du kan köpa hos Best-Hall.

Kan man köpa tyg för lappning av er?

Ja, tyg för lappning kan man köpa av oss genom att ringa.

En långtradare backade in i sidan av hallen. Vilket är det bästa sättet att inleda reparationsprocessen?

Ta fotografier av såväl skadorna som hela hallen och skicka dem till oss. På det här sättet kan vi bedöma reparationskostnaderna och åtgärderna.

Ansamlas det kondens i hallen?

I vissa temperaturer bildas det kondens i hallens tak, men detta kan man minska märkbart med hjälp av takfläktar. Om produkten kräver en viss fuktprocenthalt i förvaringsutrymmena, är det möjligt att utrusta hallen med lufttorkningsautomatik.

Hur mycket snö får det finnas på halltaket?

Vi dimensionerar Best-Hall-lösningarna efter lokala snö- och vindbelastningar, varvid konstruktionerna tål områdets snöbelastning. I Helsingfors är den till exempel 200 kg/m2. Hur tjockt med snö det kan vara på taket beror på snötypen.

Hur sköter man snöröjningen av halltaket?

Snön kan vid behov röjas från taket på samma sätt som från andra byggnaders tak. Det viktiga är arbetssäkerhet: det är förbjudet att äntra taket utan säkerhetssele!

Allmänna frågor

Tillverkas era hallar i Kina?

Nej, alla våra hallar tillverkas i Finland på vår egen fabrik i Kelviå i Mellersta Österbotten. Sammanlagt sysselsätter vi cirka 130 personer.

Skulle jag kunna få (en kopia av) Best-Halls prislista? Vad kostar en hall?

Vi prissätter våra hallar från fall till fall, så det finns inte någon egentlig prislista. Kvadratmeterpriset beräknas baserat på hallens användningsbehov, storlek, snöbelastning, placering och utrustning.

Hur snabbt kan ni leverera en hall?

Leveranstiden varierar efter beställningarna. Vår vanligaste leveranstid är 8–12 veckor.

Logotypen för vårt företag har ändrats. Hur kan vi byta logotypen på hallväggen?

Best-Hall kan göra en ny logotyp som sätts ovanpå den gamla.

Byggnadstillsynen kan kräva att halltillverkaren har tillsyn av en tredje part. Vad innebär detta?

Med regelbundna inspektionsbesök av godkända organ på fabriken och tillverkningsplatserna vill man säkerställa att produkterna och tillverkningen uppfyller kraven för kvalitetssäkringen. Best-Hall omfattas av Inspecta Sertifiointi Oy:s tillsynskrets och kan på så sätt påvisa att konstruktionerna uppfyller myndighetskraven. Tack vare detta krävs vanligtvis inte byggplatsspecifika prover som är svåra och dyra att genomföra. Vi har uppfyllt kraven för kvalitetssystemet ISO 9001, som övervakas av DNV, alltsedan 1993.

best-hallar

Välj Best-Hall

buildings life cycle

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster
kuvake

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav.

Kvalitet och hållbarhet
light

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet