Produktionshallen uppfyller månsidiga behov

 

BEST-HALL PRODUKTIONSHALLAR

Utnyttja varje kvadratmeter i produktionshallen

Utnyttja den förändringsbara hallen bland annat som en kombinerad produktions- och lagerhall då utrymmena kan smidigt delas upp och isoleras med mellanväggar. I isolerat utförande lämpar sig produktionshallen för tillverkning av vilken produkt som helst. Våra kunder använder dem till produktion av bland annat belagda aluminiumprodukter, fartygs- och bildelar, stålprodukter och möbeldelar.

PRODUKTIONSHALLAR

Partiellt uppvärmd hall

Produktionshallen finns tillgänglig i partiellt uppvärmt utförande, varvid man även kan lagerföra produkter i den.

PRODUKTIONSHALLAR

Flexibelt produktionsutrymme

Med vår produktionshall får du ett kostnadseffektivt produktionsutrymme till exempel som förlängning av en fast byggnad. Den förändringsbara hallen kan bland annat utnyttjas som en kombinerad produktions- och lagerhall då utrymmena kan smidigt delas upp och isoleras med mellanväggar.

PRODUKTIONSHALLAR

Produktionens krav beaktas redan i planeringsskedet av hallen

Vid dimensioneringen av stommen kan man bland annat beakta traverskranar och andra anordningar som används i produktionen.

Best-hallar

En dukhall av hög kvalitet som tål alla förhållanden och erbjuder ditt företag de bästa möjliga förutsättningarna.

Anpassningsbarhet

En produktionshall för alla behov

Best-Hall_tälthallar

Design som stödjer ditt varumärke

Hos oss hittar du hallar i flera olika färger, vilket innebär att du kan få hallen till exempel i företagets färger. Det finns möjlighet att ordna företagets logotyp i önskad storlek på hallens väggar och tak. Hallarna representerar även ert företag.

Best-Hall_sporthall

Anpassningsbarhet

Tack vare utrymmenas anpassningsbarhet och de mångsidiga utrustningsmöjligheterna lämpar sig Best-Hall lika bra som produktions- och lagerutrymme som för olika sport- och evenemangsändamål.

Best-Hall_skjutdörr

Valbar placering av och storlek på dörrar

Välj storlek på, placering av och eventuell automatik för dörrarna efter din verksamhet. I vårt dörrsortiment hittar du flera alternativ och vid behov skräddarsyr vi dörrstorlekar fallspecifikt.

BestHall hallens isolering

Uppvärmning och isolering

Hallen kan isoleras i sin helhet eller delas upp i olika delar där värmeisoleringen och temperaturhanteringen planeras efter dina krav.

Best-Hall_sporthall

Belysning

Det finns möjlighet att få heltäckande belysning av hög kvalitet till hallens inomhusutrymmen som motsvarar de krav som er verksamhet ställer.

BestHall mellanväggar i hallen

Ytterligare mångsidighet med mellanväggar

Med mellanväggar kan du dela upp ett stort hallutrymme också i mindre delar. Med hjälp av mellanväggar kan du smidigt dela upp utrymmet i mindre områden. Vi levererar mellanväggarna färdigmonterade.

Best-Hall_ventilation

Ventilation och avfuktning

Ventilationen i hallen kan genomföras antingen med takfläktar eller naturlig ventilation. Alternativt kan ett effektivt, automatiskt lufttorkningssystem monteras i den, varpå fuktighetsnivån i hallen hålls stabil och förhållandena jämna året runt. Lufttorkarens effekt kan optimeras enligt kraven.

takutrustningen i Best-hall

Takutrustning

Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångarna leder bort snö från dörröppningarna. Med rännös och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna.

lagertält med sidotak

Sidotak och speciallösningar

Du får ytterligare skydd när vi monterar sidotak på hallens ena eller båda sidor. Det är även möjligt att bygga ett utrymme med skärmtak vid dörrarna i ändorna på hallen. Hos oss kan du dessutom beställa snörastak och rännsystem till hallen.

HALLAR

Best-Hall produktionshallar

BEST-HALLAR

Välj Best-Hall

Din partner under hallens hela livslängd

Våra tjänster omfattar allt från planering till ibruktagning och i ett senare skede även eventuellt återbruk.

Tjänster

Bevisad förstklassig hållbarhet och kvalitet

Vi tummar inte på kvaliteten och därför tar vi ansvar för hela leveransprocessen och monteringen, allt för att slutresultatet ska uppfylla alla våra krav. 

Kvalitet och hållbarhet
hallens anpassningsbarhet

Anpassa och utrusta för ditt företags behov

Med vår hjälp kan du utrusta din hall så att den motsvarar alla dina behov. Läs mer om vilka val du kan göra i planeringsskedet!

Hallens anpassningsbarhet

Internationell pionjär inom hallbygge

Vi har levererat tusentals genomföranden till våra kunder såväl i Finland som runtom i världen samtidigt som vi har fortsatt utveckla våra hallar till ännu bättre produkter.have delivered thousands of projects to our clients in Finland and around the world while developing and improving our buildings