Salvos Finland

Rymlig och energieffektiv produktionshall för effektivare produktion av timmerhus

Salvos Finland Oy, som tillverkar timmerbyggnader av nordiskt virke, ville ha en fabrikshall där de kan bygga en monteringslinje optimerad för produktionsprocessen, för att effektivisera den ökade produktionen. Best-Halls PVC-hall utan pelare var den perfekta lösningen – och ännu energieffektivare än man vågat hoppas.

När den förra produktionshallen blev till hinder för Salvos tillväxt beslöt företaget att planera nästa så bra att produktionens effektivitet åtminstone inte är beroende av lokalerna. Man tog modell av monteringslinjerna inom bilindustrin.

– Vi började planera två hallar för enbart produktionen. Först funderade vi över hur det skulle vara mest effektivt att bygga och lagra bastur, hus och stugor av timmer. Sedan bad vi Best-Hall att bygga väggar runt dessa optimerade produktionslinjer, beskriver Joni Koskelo, ekonomichef på Salvos.

Koskelo anser också att den stora spännvidden i Best-Halls hallar ger stora möjligheter och att konstruktionen hos PVC-hallen utan pelare är perfekt för industriell verksamhet.

– Vi fick drygt 7 000 m2 enhetliga och rymliga produktions- och lagerlokaler utan några begränsningar p.g.a. balkar eller pelare. Ur en konstruktörs synvinkel är detta exceptionellt. Ingen annan än Best-Hall kan erbjuda en sådan här helhet.

PVC-hallens energieffektivitet överraskade

De båda nya hallarna försågs med isolering i väggar och tak, vilket ger en lämplig temperatur både på sommaren och vintern. Hallen värms upp med hjälp av flis som blir över i produktionen och bränns i företagets egen värmeanläggning. Även om den energieffektiva och miljövänliga lösningen var en av Salvos motiveringar till att välja Best-Hall, blev man överraskad över den verkliga energibesparingen som PVC-hallen ger.

– Även om vi nu har mycket fler kvadratmetrar att värma upp, är uppvärmningskostnaderna lägre än tidigare. Vi blev verkligen positivt överraskade av den energibesparing som hallen som byggts på Best-Halls sätt ger och den minskade åtgången på flis, säger Koskelo.

Det bästa för produktionens behov

För att säkerställa en effektiv logistik placerades dörrarna i gavelväggarna i såväl monterings- som lagerhallen enligt truckarnas körrutter. För de logistiska behoven byggdes även tak vid hallarnas gavlar.

– Takskydd vid gavlarna är ett energieffektivt sätt att få mer lagerutrymme i skydd undan väder och vind. Under ett tak är det mycket trevligare att transportera råmaterial eller färdiga produkter vidare, antingen in i produktionshallen eller för lastning till kunden, än på en öppen gård, säger Jari Hietala på Best-Hall.

Joni Koskelo berömmer också Best-Hall för att företaget förstod behoven inom produktionen och för gedigen kompetens inom byggnation.  Han anser att Best-Halls sätt att arbeta och bygga är exceptionellt kundorienterat.

– Vi fick allt det vi ville ha. Byggprocessen gick till och med snabbare än vi trodde, och slutresultatet överträffade våra förväntningar, sammanfattar Koskelo.