Företagens målsättningar kräver redan ansvarsfullt byggande

Lyssna på bloggen

Företagens målsättningar kräver redan ansvarsfullt byggande
4:06

Företagens miljö- och säkerhetssystem kräver att ansvarskraven fylls genom hela leverans- och upphandlingskedjan. Om produktionslokalerna hos någon som deltar i kedjan inte uppfyller kravnivån, finns risken att falla bort. Det är skäl att de som utför underleveranser kontrollerar att deras produktions- eller lagerlokaler möter de allt större kraven på ansvarsfullt byggande.

Företag som förbundit sig till ansvarsmålen har under de senaste åren fäst allt noggrannare uppmärksamhet vid både miljöansvaret, arbetarskyddet och det sociala ansvaret inom sin kedja av underleverantörer och samarbetspartner.

– Många krav i miljö- och säkerhetssystem gäller hela produktionskedjan. Företagen ska därför kontrollera arbetsförhållandena, säkerheten av lokaler och energiförbrukningen i produktionslokalerna hos sina samarbetspartner. Företagen som styrs av sina certifikat och system kräver att deras underleverantörer och partner ger allt striktare utredningar om bland annat lokalerna. Ett avtal kan tecknas endast om partnern uppfyller kriterierna, beskriver Tuomas Tuomela, VD för Best-Hall.

Det är därför viktigt för den som planerar en upphandling av en hall att försäkra sig om att lokalerna har byggts ansvarsfullt enligt centrala miljö- och säkerhetsstandarder, och att de även fungerar enligt dem. 

 

Föregångare även i ansvarsfullhet

Som mätare på sin produktion använder Best-Hall ISO- ledningssystemcertifikat i fråga om såväl kvalitet, arbetarsäkerhet och arbetshygien som miljöansvar.

Hallarna tillverkas av europeiskt, återvinningsbart och CE-märkt stål av hög kvalitet, och av duk av hög kvalitet. VTT har testat säkerheten av förankringstekniken som utvecklats av Best-Hall. Tekniken ger hallen en lång livslängd och gör att den kan flyttas. Varje hall dimensioneras efter väderförhållandena i området och belastningen under drift. För större hallar av husplanerare med kompetens i exceptionellt krävande stålkonstruktioner, enligt FISE.

– Utöver ansvaret för hallarna har vi i åratal satsat på att ständigt förbättra säkerheten både för arbetstagarna och på arbetsplatserna. Många företag har strikta kriterier för samarbetspartner, och de mest krävande av dem har rankat oss vara en aktör bland de som bäst ser till arbetarsäkerheten, konstaterar Tuomela förnöjt.

 

Kalkyl för rapport av koldioxidutsläpp

Best-Hall har efter 2018 som första hallbyggare även tagit i bruk en kalkylmodell som gör det möjligt att för kunden producera en detaljerad utredning om en halls koldioxidavtryck under hela dess livscykel. För ett företag som låter bygga en Best-Hall är kalkylen ett dokument över koldioxidutsläpp, som byggnaden producerar under sin livstid.

– Med hjälp av kalkylen kan företaget vid behov verifiera energieffektiviteten av sina lokaler. Den hjälper också en att välja så energieffektiva material och uppvärmningssystem som möjligt. Som föregångare inom hallbyggande har vi velat stå i spetsen med att hjälpa våra kunder att uppnå sina krav på energieffektivitet och för miljön.

Som en del av utredningen av sina hallars miljöpåverkan har Best-Hall även beräknat koldioxidavtrycket för sin egen process. Tillverkningen av hallarna har redan länge utvecklats med tanke på hållbarhet: valet av stål och täckmaterial, ytbehandling av stommen och transporter – alla val har grundat sig på minimering av miljöpåverkan. I fråga om huvudsakliga råvarorna stål och dukar samarbetar vi med leverantörerna för att så snart som möjligt få material, som inte ger utsläpp.

– Även vi blir allt oftare tillfrågade om såväl fabrikens energiförbrukning och utsläpp som ansvar kring de anställdas välbefinnande och arbetarsäkerhet. De flesta av hallarna som vi byggt åt pionjärföretag hade inte byggts om inte våra ansvarsfrågor hade varit på samma nivå i systemen för miljö- och arbetarsäkerhet som hos dem, konkretiserar Tuomela betydelsen av ansvarsfullhet.