Best-Hall föregångare inom beräkningen av hallars miljöpåverkan

Written by Petri Maunula 2020-09-03

I byggnader används nästan 40 procent av all energi som förbrukas i Finland, och de orsakar över 30 procent av koldioxidutsläppen. Det finns ett starkt tryck och stora förväntningar på att minska byggnaders energiförbrukning.

Utgångspunkten för Finlands miljöministerium är att koldioxidavtrycket som uppstår under en byggnads livscykel ska regleras med hjälp av lagstiftning fram till mitten av 2020-talet. Målet är utsläppsgränser för alla byggnader före 2025. Miljöministeriet har utarbetat en rapport om detta (på finska): Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi.

Av Best-Halls viktigaste exportländer kommer åtminstone Frankrike och Norge att stifta egna lagar redan före det. Dessutom vill många medvetna kunder gå snabbare framåt än vad lagen kräver. De har märkt att en väl planerad hall innebär mindre utsläpp och sparar även pengar under dess livscykel.

Fokus från anskaffningskostnader till livscykeln

Traditionellt har man strävat efter att minimera anskaffningskostnaderna inom bygginvesteringar, utan att beakta hela livscykeln. Detta har många gånger lett till dåliga lösningar ur miljöns synvinkel.

Best-Hall är en föregångare när det gäller att minska miljöpåverkan från hallbyggnation, och vi vill hjälpa ansvarsfulla byggare som planerar byggande att på ett ännu enklare sätt än tidigare beräkna koldioxidavtrycket från deras byggnader och välja så miljövänliga lösningar som möjligt. Genom att i byggskedet till exempel satsa på uppvärmningssystemet i hallen kan de investerade pengarna betala tillbaka sig mångfalt under hallens livscykel och samtidigt avsevärt minska utsläppen.

livscykelmodell för byggprojekt

Beräkningsmodell för hallars koldioxidavtryck

Vi har nu definierat principerna för hur man beräknar koldioxidavtrycket under en halls hela livscykel.

I fjol genomförde vi en omfattande undersökning, där vi beräknade koldioxidavtrycket från Best-Halls olika hallösningars livscykel, från tillverkningen av råmaterial till nedmonteringen av hallen. Vi genomförde undersökningen i samarbete med det finländska företaget Bionova, som utöver spetskompetens även kunde erbjuda kalkylprogrammet One Click LCA för beräkningen av koldioxidavtrycket och andra miljöeffekter. Programmet är framtaget speciellt för byggbranschen och innehåller en enorm databank med information om bland annat utsläppseffekterna av olika byggmaterial och olika energiformer.

Undersökningen gav värdefull information om våra hallars miljöpåverkan. Den viktigaste faktorn i en varm hall visade sig vara uppvärmningen. Isoleringen och valet av uppvärmningssystem inverkar mest på utsläppen under hallens livscykel. I kalla hallar har materialvalen, konstruktionslösningarna och utsläppen under tillverkningen av produkten störst betydelse. Även hallens livslängd är en viktig faktor: en hållbar byggnad med lång livslängd är många gånger det mest miljövänliga valet.

dukhall kodioxidavtryck per livscykelskede

Bäst resultat genom samarbete

Best-Hall är nu fullt utrustat för att hjälpa sina kunder att uppfylla kommande krav från lagstiftningen. Under 2020 kommer vi att leverera de första projektspecifika beräkningarna av koldioxidavtrycket till våra mest medvetna kunder. I samarbete med kunden kan vi hjälpa dem att minska koldioxidavtrycket från sin hall genom att lyfta fram alternativ som beaktar miljön.

Som föregångare inom hallbyggnation vill vi aktivt vara med och utveckla byggbranschen och minska miljöbelastningen från byggandet. Vi använder beräkningsmallen även i våra egna processer och utvecklingen av våra produkter. Vi genomför som bäst även flera interna projekt med målet att minska koldioxidavtrycket från Best-Halls egen verksamhet. Till exempel produceras den fjärrvärme vi använder i dag med hjälp av skogsenergi, och åtgången på stål optimeras genom att vi beställer råmaterial av standardformat.

Läs mer: Hur beräknar du din halls koldioxidavtryck?

Vill du höra mer om beräkningen av koldioxidavtryck? Kontakta oss

Petri Maunula

Quality Manager
Health and Safety Manager

+358 50 363 3368 petri.maunula@besthall.com
Bonsky