Ett ansvarsfullt hallbygge är allt från val av målarfärg till personalens välbefinnande

Lyssna på bloggen

Ett ansvarsfullt hallbygge är allt från val av målarfärg till personalens välbefinnande
5:43

Kvalitén, säkerheten och materialval i fråga om hallar och byggande, arbetstagarnas välbefinnande och arbetarsäkerhet – man bör förvänta sig att byggaren visar ansvarsfullhet under byggnadens hela livscykel. Utöver att utvärdera miljökonsekvenser sträcker sig paraplyet av byggarens ansvarsfullhet även ut över mycket annat.

En ansvarsfull byggare analyserar miljökonsekvenserna under byggets livscykel redan i planeringsfasen. Analysens vida perspektiv på allt från tillverkning av material till hallens energikostnader och nedmontering hjälper en att välja de hållbaraste alternativen för miljön.

En ansvarsfull byggare ska se till att dess verksamhet följer kvalitetssystem, standarder och certifieringar som till exempel miljösystemet ISO 14001. För många byggare räcker det dock inte med dem.

– Låga utsläpp intar en mycket central plats i ansvaret och detta framhävs i dag i diskussioner med kunderna. Vi här på Best-Hall verifierar miljökonsekvenserna med en detaljerad kalkyl av koldioxidavtrycket under våra hallars livstid.

Många kunder vill redan vid förfrågan om offert försäkra sig om vår lösning i fråga om låga utsläpp och veta hur vi bygger hallen med så få belastningar som möjligt på miljön, säger Leif Fagernäs på Best-Hall.

 

Säkerheten är kärnan i ansvarsfullhet

Säkerheten är en annan viktig princip som styr ansvarsfullt byggande. Fagernäs på Best-Hall påminner att ägaren till hallen ska kunna sova gott även under vedervärdigt väder på nätterna.

– Hållbara europeiska material, byggnadsspecifika exakta konstruktionskalkyler och kompetent yrkesfolk i alla arbetsskeden garanterar att användarna får trygga hallar.

Stålstommen till Best-Halls hallar kontrolleras efter standarden EN 1090-2 och stålkonstruktionen i varje hall är CE-märkt. Strikta regler följs vid beräkning av hållfasthet. Förutsättningarna för kvalitetscertifikat och -system auditeras och kontrolleras regelbundet.

Hallbyggaren har ett stort ansvar för att även arbetarsäkerheten säkerställs. Säkerheten på arbetsplatserna syns för hallens beställare i form av säkerhet och ett projekt som håller tidsschemat – beställaren behöver inte bekymra sig över säkerheten för folk som rör sig på dennes tomt.

Arbetshygien och -säkerhet har främjats målmedevetet på Best-Hall, vilket certifikatet enligt ledningssystemstandarden ISO 45001 visar. Hela personalens arbete under många år har halverat antalet arbetsolyckor och minskat mängden sjukfrånvaro. Vid ytbehandlingen av till exempel stålstommar har vi övergått från sprutmålning till pulvermålning, vilket är både ekologiskt, och tryggt för dem som gör jobbet.

Arbetarsäkerheten på företagen i byggsektorn bör i det stora hela vara genomskinlig. Fagernäs säger att öppenheten hos Best-Hall har drivits långt – alla arbetstagare kan granska utfallet och via en applikation spara observationer kring såväl arbetarsäkerheten som miljön och kvalitén liksom även utvecklingsidéer.

– Vi tar upp uppföljningsdata varje vecka. Det är verkligen viktigt att man ger sig tid för att utveckla arbetarsäkerheten och kvalitén och att detta syns i vardagen. Då inser alla betydelsen av dem.

 

På förarplatsen för ansvarsfullhet vid byggande

Inhemskt ursprung är ett trumfkort i konkurrensen och dess betydelse framhävs alltjämt. Byggsektorn som sysselsätter i Finland bär ett betydligt ekonomiskt ansvar lokalt, regionalt och nationellt.

Best-Hall har redan sysselsatt finländska yrkespersoner och experter i snart femtio år. Fastän Best-Hall i stort är ett internationellt företag, tillverkas produkterna med finsk arbetskraft vid den egna fabriken i Kelviå i Mellersta Österbotten.

– Vår tillverkning är i hög grad inhemsk och vi har även Nyckelflaggan. När produktionen ligger i våra händer kan vi garantera att kvalitén och ansvaret realiseras hos våra kunder, säger Fagernäs.

Fagernäs påminner att fastän Best-Hall är en föregångare i fråga om ansvarsfullhet kring hallprodukter, har företaget själv ändå arbete att uföra. Byggarens ansvarsfullhet ska utvärderas på basis av produkterna, men också via företagets egna åtgärder.

– Till exempel ett solkraftverk som nyligen togs i bruk hos oss är bara starten på en lång väg. Det är även skäl att ta sig en titt i spegeln, vi är ändå ett företag som förbrukar väldigt mycket energi. Vi vill vara en ansvarsfull föregångare i byggbranschen som främjar ansvarsfullhet och just nu funderar vi på hur vi som företag själva kan uppnå målet för koldioxidneutralitet. I denna fråga sitter vi inte i baksätet under resan, säger Fagernäs.

solpaneler på taket av hallen

Ansvarsfullhet vid hallbyggen innefattar

  • Miljökonsekvenserna av livscykeln under bygget utreds redan i planeringsfasen
  • En detaljerad kalkyl på koldioxidavtrycket visavi hållbarheten av hallen under dess livstid
  • Certifieringar, kvalitetssystem och standarder samt regelbundna auditeringar av dem styr verksamheten
  • Det är en viktigt prioritet för företaget att driftsäkerheten av hallen säkerställs
  • Det används endast hållbara material av hög kvalitet vid byggande
  • Företaget bevakar arbetarsäkerheten vid produktion och på byggplatserna liksom även personalens välbefinnande
  • Företaget bär sitt ekonomiska och sociala ansvar genom att se till att affärsverksamheten är lönsam och att konkurrenskraften håller och därigenom att arbetsplatserna bevaras
  • Med sin verksamhet och sina val skapar företaget arbetsplatser i Finland