8st tillval som ger den perfekta hallen

Written by Pia Anttiroiko 2019-07-05

Beroende på en halls användningsområde ställs många olika krav på dess funktion. Ska man förvara stålkomponenter i hallen eller spela fotboll, står byggnaden exponerad för sol i utkanten av en sandöken eller utsätts den för vind och snöstorm i någon nordlig hamn? Verksamheten och väderförhållanden innebär att olika byggnader står inför mycket olika utmaningar – och dessa behov måste naturligtvis beaktas vid byggandet.
När ett företag köper en dukhall med stålstomme från Best-Hall är det inte en lagervara som levereras till kund, utan en skräddarsydd byggnad planerad för just den platsen och det behovet.
Nedan har jag listat de åtta populäraste tillvalen till en Best-Hall som gör hallen till just ”den perfekta hallen”.

1.    Takfläktar säkerställer en god inomhusluft
Takfläktar ventilerar effektivt luften i hallen. Förutsatt att antalet takfläktar är rätt dimensionerat till hallstorleken, byts luften i hallen ut en gång per 1,5 timmar. Om man exempelvis ska köra med truckar i hallen, eller om gaser eller kemikalier släpps ut i luften på annat sätt, bör man investera i en kraftfull ventilation för en god inomhusmiljö.

Besthall roof ventilator and sliding door

2.    Luftavfuktare reglerar fukthalten
Många råvaror och material som förvaras i lagerlokaler är känsliga för fukt. Med en luftavfuktare kan fukthalten i luften hållas på en nivå som lämpar sig för exempelvis trävaror eller stålkomponenter utan att hallen måste isoleras och värmas upp.


3.    LED-belysning spar energi
Med LED-lampor som monteras i stålramen kan hallen enkelt ges rätt belysningsstyrka.  För en lagerhall räcker en belysningsstyrka på 150 lux, medan en idrottshall kräver betydligt kraftfullare belysning. Man kan välja mellan många olika, energieffektiva LED-lampor som monteras i ramen. Om en lagerhall enbart används dagtid, räcker det ofta med den vita takduken som släpper igenom mycket ljus, och ytterligare belysning kan sparas in.

besthall ledlightning_innerliner_overheaddoor

4.    Entrétak samt snörasskydd och snöavvisare ökar säkerheten
Fördelen med PVC-materialet i en dukhall är att snölast lätt rasar ner och inte samlas på taket. Av säkerhetsskäl rekommenderas att man monterar snöhinder, avvisare och snörasskydd så att snölasten kan ledas ner kontrollerat från taket. Entrétak ovanför ingångar leder bort snö från dörröppningarna. Ett entrétak gör det dessutom lättare att se ingången i väggen på en stor hall.

besthall snow guard

5.    Regnvattensystem håller dukarna snygga
Med rännor och stuprör kan regnvatten avledas kontrollerat ner från taket och bort från hallväggarna. Ett regnvattensystem säkerställer att vatten som okontrollerat rinner ner över kanten inte smutsar ner dukarna eller bildar pölar vid väggarna. Alla hallar har rännor av duk längs takskägget, men ett regnvattensystem effektiveras avledningen av regnvattnet.

besthall rainwater system

6.    Logotyper och bilder signalerar varumärket
Duken på hallen kan användas för olika tryck längs hela dukens längd. Även dukarnas färg kan tonas till varumärkesfärgerna eller för att passa in bland intilliggande byggnader eller till vilken färg som helst. Många företag vill också använda hallen som underlag för marknadsföring, och låter trycka sin logotyp eller någon annan text på duken.

besthall logos and patterns

7.    Isolering och innertak ger mer värme
En dukhall kan isoleras för att tex. användas som en uppvärmd idrottshall eller produktionslokal. I dessa fall läggs ofta 150 mm isolering i väggarna och ca. 300 mm läggs mellan hallens inner- och yttertak. Vilken uppvärmningsmetod som helst, från fjärrvärme till eluppvärmning, kan kopplas till hallen. Redan återvinning av spillvärme från den egna processen och en innerduk ger en hall där temperaturen hålls på plussidan.

8.    Olika portar för enklare passage
De flesta hallar utrustas med skjutdörrar, men en dukhall kan också förses med takskjutportar eller rullportar. I lagerlokaler underlättas passagen av automatstyrda portar, eftersom förarna i truckar och andra fordon då inte behöver kliva ur fordonet för att öppna porten. För flygplanshangarer finns det tex. specialportar som är lika breda som hallens kortsida.

Vilken typ av hall behöver ni? Kontakta oss så skräddarsyr vi en hallösning för just er!

Pia Anttiroiko

Sales and Marketing Manager

+358 50 386 7300 pia.anttiroiko@besthall.com
Bonsky