Elho

När ELHO växte kunde de flytta alla reservdelar till ett enda lager

I fjol ökade den österbottniska lantbruksmaskinstillverkaren ELHOs produktion med över 30%, vilket ledde till att företaget snabbt behövde mer produktions- och lagerutrymme. Företaget köpte en tom industrifastighet och lät bygga en Best-Hall lagerhall i anslutning till fastigheten. Lagerhallen var av samma modell som en tidigare dukklädd hall som hade fungerat utmärkt för ELHO.

Företaget, som tillverkar lantbruksmaskiner i egna lokaler, fick fart på försäljningen bland annat i Nordamerika. Den nya stenplockaren visade sig dessutom bli en storsäljare. Också en tillväxtorienterad företagare kan få svindel inför en sådan tillväxt.


– Vår tillväxt var så snabb att vi måste fatta beslut med is i magen för att kunna hänga med. Förra året gjorde vi omkring 35 nyanställningar och försäljningen växte med 34 procent. För att få mer utrymme beslutade vi att ta ett reservdelslager i anslutning till produktionslokalerna i anspråk och skaffa en helt ny hall för reservdelar avsedda för eftermarknaden. Reservdelarna fanns placerade i två olika lagerlokaler, vilket också ledde till onödiga kostnader och tog tid i anspråk, berättar företagaren Sebastian Löfvik från familjeföretaget Oy Elho Ab.

Ytterligare en dukklädd lagerhall

Utvidgningen behövde planeras omsorgsfullt så att den nya lagerlokalens läge skulle fungera även i framtiden. När rätt plats hittades tog ELHO genast kontakt med Best-Hall, eftersom företaget redan sex år tidigare byggt en dukklädd lagerhall åt dem.

– Då behövde vi få de komponenter och svetsjiggar som krävdes för produktionen under tak och ta i bruk ett nytt lagersystem med hyllplatser. Vi har varit nöjda med hallen som har takfläktar som har gjort det möjligt att även förvara stålplåtar och andra fuktkänsliga råmaterial.

Den nya hallen blev färdig i februari 2019. Det enda som skiljer den från den tidigare är att den anslöts till en intilliggande fabrikshall genom en korridor, vilket gjorde lagerutrymmet sammanhängande.

– Lagret får hyllor för lastpallar, och korridoren som förenar hallarna kan också trafikeras med truck. Korridoren sparar tid, och vintertid blir det bättre komfort eftersom truckföraren inte behöver köra den yttre vägen, säger Löfvik uppskattande.

Löfvik är särskilt nöjd med att hallen som byggdes 2012 kräver så lite underhåll.

– Efter att hallen byggdes har vi inte behövt göra något annat än använda den, vi har inte haft några underhållskostnader alls. Dukarna har hållit sig hela och rena. Också takfoten på hallen har bidragit till att duken är i fint skick.

Den imponerande hallen är också en bra reklampelare

Den äldre hallen ligger alltså i Bennäs, alldeles intill den livligt trafikerade riksväg 8. När ELHO investerade i den hallen var det viktigt att den också skulle göra reklam för företaget, eftersom den ligger i A-läge.

– PVC-dukarna som klär hallarna kan tillverkas i företagets varumärkesfärger med logotyper eller andra typer av illustrationer. En dukklädd hall är lätt att anpassa till den omkringliggande miljön, och kan enkelt förses med reklam för marknadsföring och sponsring, konstaterar Leif Fagernäs som är VD för Best-Hall.

Även den nyare reservdelshallen i industriområdet i Bennäs är enligt Löfvik ett utmärkt landmärke.

– ELHOs logo har tryckts i ändan av hallen och är upplyst – den syns så perfekt direkt man kommer till industriområdet, att vi egentligen inte behöver några andra reklamskyltar, säger Löfvik och skrattar.