Aholan Maito

Korna på ekologisk mjölkgård trivs i tyst PVC-hall

Gården Aholan Maito, specialiserad på produktion av ekologisk mjölk, byggde en PVC-hall som extra utrymme för djuren. PVC-hallen med stålkonstruktion har uppfyllt lantgårdens behov så väl att även följande investering på gården torde bli en dukhall med stålkonstruktion.

När det behövdes ett nytt skydd för djuren på Ahola mjölkgård beslutade sig företagaren Tarmo Väisänen för att undersöka alla möjliga byggalternativ. Han kände till fördelarna med PVC-hallar med stålkonstruktion inom industrin, så varför skulle de inte även kunna fungera inom jordbruket?

– Vi behövde en hall, dit vi kan flytta dräktiga kor och sinkor från mjölkningsbyggnaden under tiden som de inte producerar mjölk. En lugn och luftig byggnad med omkring -5 grader är optimal för detta ändamål. På sommaren måste luften cirkulera väl, och på vintern får dricksvattnet inte frysa. Efter en del efterforskning konstaterade jag att en dukhall skulle fungera utmärkt för ändamålet.

Hållfasthetsberäkningar och måttbeställd konstruktion

Den nya hallen med PVC-duk för ungdjuren stod färdig hösten 2019. Enligt Väisänen är fördelarna med en hall med stålkonstruktion att den kräver endast en enkel grund och snabbt kan börja användas.

– Hallen skulle kunna byggas direkt på asfalt, men vi ville gjuta en betonggrund för hallen, för att kunna bygga liggbås och annan inredning för djuren. Efter att grunden hade torkat restes hallen inom en vecka, och på hösten kunden vi ta in djuren i byggnaden direkt från betesmarkerna.

Orsaken till att Väisänen bestämde sig för en hall från Best-Hall var dess säkra och hållbara konstruktion. Han ville ha en hall som uppfyller de krav på hållfasthet som byggnadens läge och omgivning ställer när det kommer till snö- och vindbelastningen. För att få investeringsstöd för byggnation inom jordbruk från NTM-centralen ställdes även kvalitetskrav.

– Det är ännu ganska nytt med PVC-hallar som jordbruksbyggnader, men det kommer garanterat att bli vanligare med måttbeställda hallar av hög kvalitet, byggda enligt hållfasthetsberäkningar, på samma sätt som Best-Halls hallar, tror Väisänen.

Lugnare djur i hall utan eko

För Aholan Maito var syftet med den nya hallen att förbättra djurens välbefinnande. Både husbonden och djuren har varit nöjda med valet.

– Djuren har trivts i den tysta och ljusa hallen. I hallar där det ekar får djuren ofta panik, men duken absorberar ljud och skapar därför en lugnande miljö. Förhållandena är så naturliga som möjligt även tack vare det naturliga ljuset som kommer in genom det ljusa taket och kanaler som ger god ventilation.

Utöver att hallen är en behaglig arbetsmiljö berömmer husbonden även väggmaterialet, som ger efter så pass mycket att det till och med tål små stötar utan att få bucklor.

Enligt Väisänen är PVC-hallen en investering för framtiden, vars livscykel kan förlängas till upp till flera årtionden om duken eventuellt förnyas.

– Jag måste säga att det på basis av den här erfarenheten är högst sannolikt att även nästa hall som byggs på tomten är en hall med PVC-duk, sammanfattar husbonden på Ahola gård.