Best-Hall till din tjänst

Best-Hall Oy:s planerings- och tillverkningsenhet finns i Kelviå, 18 kilometer från Karleby. Vid sidan av verksamheten i Finland betjänar vi våra internationella kunder genom ett omfattande nätverk av ombud.

Kontakta oss antingen via nedan angivna kontaktuppgifter eller med kontaktformuläret.

Vårt verksamhetsställe i Finland

Best-Hall Oy
Yhdystie 3–7, 68300 Kelviå
Tfn (06) 832 5000
info@besthall.com

Våra e-postadresser har formen:
fornamn.efternamn@besthall.com

 

Våra kontaktpersoner

Generalagent Sverige

Håkan Fredriksson

+46 70 57 78 655 hf@hfsales.se

PVC-hallar

Leif Fagernäs

Managing Director

+358 50 542 9856 leif.fagernas@besthall.com

Lantbrukshallar och maneger
PVC-hallar

Jari Hietala

Area Sales Manager

+358 50 594 6762 jari.hietala@besthall.com

PVC-hallar

Hannu Saari

Area Sales Manager

+358 40 653 0018 hannu.saari@besthall.com

PVC-hallar

Mikko Passoja

Area Sales Manager

+358 50 572 5756 mikko.passoja@besthall.com

Export

Pia Anttiroiko

Sales and Marketing Manager

+358 50 386 7300 pia.anttiroiko@besthall.com

Marknadsföring

Riikka Rekilä

Marketing Coordinator

+358 44 5280 253 riikka.rekila@besthall.com

Stålhallar

Jan Hildén

Business Operations Manager

+358 40 730 7952 jan.hilden@besthall.com

Projektledning

Staffan Wackström

Project Engineer

+358 40 669 1910 staffan.wackstrom@besthall.com

Projektledning

Peter Mäkelä

Project Manager

+358 400 602 039 peter.makela@besthall.com

Projektledning

Joona Ahvenkoski

Project Engineer

+358 50 464 9129 joona.ahvenkoski@besthall.com

Projektledning

Hanna Pahkala

Installation Manager

+358 40 676 6198 hanna.pahkala@besthall.com

Projektledning

Marjaana Maunumäki

Export Coordinator

+358 40 183 5306 marjaana.maunumaki@besthall.com

Logistik

Mirka Kero

Logistics Coordinator

+358 50 516 4574 mirka.kero@besthall.com

Planering

Jukka Löytynoja

Design Manager

+358 500 263 796 jukka.loytynoja@besthall.com

Produktion

Tomi Keskitalo

Plant Manager

+358 44 383 1789 tomi.keskitalo@besthall.com

Produktion

Tytti Laakeri

Production Engineer

+358 40 682 5450 tytti.laakeri@besthall.com

Kvalitet

Petri Maunula

Quality Manager
Healt and Safety Manager

+358 50 363 3368 petri.maunula@besthall.com

Ekonomi

Mats Holm

Financial Manager

+358 50 567 7970 mats.holm@besthall.com

Försäljningsfakturor

Päivi Karhulahti

+358 40 6834 425 paivi.karhulahti@besthall.com

Vår placering på kartan

Bonsky