Vad kostar en hall från Best-Hall? Så här får du reda på det

Lyssna på bloggen

Vad kostar en hall från Best-Hall? Så här får du reda på det
5:21

Otillräckligt specificerad ingångsdata är en av de vanligaste ”stenarna” man snubblar över i ett byggprojekt. Med andra ord så tenderar beställare att beställa hallar utan ordentlig planering. Den första fråga jag ofta får är den i överskriften. Tyvärr är det omöjligt att ge ett enkelt svar på frågan eftersom varje hall är unikt konstruerad för respektive kunds användningsområde och plats.

Otillräckligt specificerad ingångsdata är en av de vanligaste ”stenarna” man snubblar över i ett byggprojekt. Med andra ord så tenderar beställare att beställa hallar utan ordentlig planering. Den första fråga jag ofta får är den i överskriften. Tyvärr är det omöjligt att ge ett enkelt svar på frågan eftersom varje hall är unikt konstruerad för respektive kunds användningsområde och plats.

För att hjälpa alla nuvarande och framtida ägare av en Best-Hall att ta rätt beslut med avseende på funktion och pris beslutade jag att lista upp viktiga punkter som inte kan förbises under konstruktionsprocessen. Men först några ord om vikten av planering i allmänhet:

  • När det gäller konstruktion är en välkänd tumregel att planering endast är 5 % av konstruktionskostnaden, men påverkar 80 % av densamma, och detsamma gäller för dukhallar med stålstomme. Att ta genvägar när det gäller planering blir snabbt dyrt, oavsett hur snäv tidplanen är, och hur mycket gods du har som väntar på att lagras.

  • Planeringsprocessen är inte så svår som det kan se ut från början – med en skicklig samarbetspartner. Den kan faktiskt bli relativt enkel. Vi jobbar med planering varje dag och har sett det mesta. Inklusive vad som händer när en hall beställs utan ordentlig planering.

  • Trots yttre likheter så är inga hallar exakt likadana. Normalt är det tillräckligt med variationer bara i dörrplacering eller kraven på byggplatsen för att motivera olika stomkonstruktioner och installationslösningar.

Tre viktiga punkter som man inte får bortse från vid planeringen.

Ändamålet av planeringsprocessen är inte att förse leverantörens planeringsavdelning med något att göra. Anledningen är att ha en omfattande och korrekt indata för att göra kostnadskalkylen och genomförandet rätt direkt från starten av projektet.
Detta minimerar förseningar och onödiga extrakostnader under konstruktionsfasen. För industriell konstruktion innebär varje förändring förberedelser av nya strukturella planer, så varje improviserad förändring på arbetsplatsen innebär att hela processen går tillbaka till ritbordet.

Nedanstående tre huvudfrågor ingår i konstruktionsprocessen:

1. Vad ska hallen användas till?

Behovet för virkeshallar, lagerhallar för livsmedel eller för logistikhallar är väldigt olika när det gäller utrymme, ventilation och isolering. I en produktionhall är det viktigt att integrera transportörer och kranar i stålstommen. I byggnader med stora volymer av gods som ofta flyttas runt, är det också viktigt att
tänka på att hanteringen av produkter sker på ett effektivt sätt. Att tänka på vad hallen ska användas till är startpunkten på processen. Att gå igenom de viktigaste punkterna med en expert kan ibland resultera i sexsiffriga kostnadsbesparingar.

Best-Hall_4283_Stadler

2. Vilka krav gäller för placeringen av hallen?

Ju mer utmanande förutsättningarna är på platsen, ju viktigare blir det att planera hur hallen ska placeras. Kommer hallen att utsättas för hårt väder, tex. hårda vindar? Är det nivåskillnader på platsen som måste tas hänsyn till vid konstruktion av stålstomme och skarvar? Finns det några speciella krav från kund eller myndigheter på platsen?  Att tex. rita in hallen på en situationsplan kan vara väldigt viktigt med tanke på konstruktionskostnaderna. Att ta hjälp av en expert i tidigt skede är alltid en god ide.

Best-Hall_2686_Wideroe (32)

3. Finns det speciella krav på funktion och utseende?

Det blir allt vanligare att lagerhallar och produktionshallar har speciella krav på utseende och funktion. Har du behov av stora angränsande ytor eller extrem hållbarhet? I dagsläget byggs allt fler större hallar som dukhallar med stålstomme istället för mer traditionella stålhallar. Generellt har dukhallar med stålstomme blivit ett mer och mer efterfrågat alternativ för de flesta ändamål.

Säkerställer man att de här tre punkterna ger det den nödvändig indata som bildar grunden för en genomförandeplan. Baserat på den här informationen kan våra konstruktörer förbereda relevanta kalkyler, göra produktionsritningar, uppskatta kvantiteter och göra kostnadskalkyler, som resulterar i en offert och projektplan som möter dina behov in i minsta detalj.

Best-Hall_Logot (11)

När det gäller konstruktion är en välkänd tumregel att planering endast är 5 % av konstruktionskostnaden, men påverkar 80 % av densamma, och detsamma gäller för dukhallar med stålstomme. Att ta genvägar när det gäller planering blir snabbt dyrt, oavsett hur snäv tidplanen är, och hur mycket gods du har som väntar på att lagras.

Behöver du nya utrymmen? Kontakta oss så konstruerar vi en hall som garanterat kommer att finnas kvar i generationer. Startar du upp processen snabbt så kan du ha din hall färdig inom några månader.