Projektchefens mål är en nöjd kund: det viktigaste är att betjäna och lyssna

Lyssna på bloggen

Projektchefens mål är en nöjd kund: det viktigaste är att betjäna och lyssna
3:49

Fem projektchefer arbetar med Best-Halls dukhallar. En av dem är Jukka Torppa. Torppa arbetar på kontoret i Kelviå som en del av ett team på nästan 150 hallbyggare.


Torppas arbete i hallprojektet börjar med orderbekräftelsen, när kunden har bestämt sig för att beställa hallen och genomförandet av projektet övergår till honom. Först går Torppa igenom det framtida hallprojektet med försäljningen.

– Jag brukar följa det som händer inom försäljningen redan i förväg, jag lyssnar på kundens behov och sätter mig in i de preliminära ritningarna som arkitekten gjort. På så sätt kan jag begära den nödvändiga informationen från försäljningen för att gå vidare.

När stafettpinnen överlämnats diskuterar Torppa med planeringsteamet. Torppa satsar på bakgrundsarbetet så att man kan gå vidare med projektet snabbt tillsammans med kunden

Projektchefen håller trådarna i sina händer

Standard PVC-hallar eller mindre kundanpassade hallar är ganska tydliga ur projekthanteringens synvinkel. Om det grundläggande arbetet för hallen redan är gjort så brukar vi komma överens om det viktigaste med ett telefonsamtal innan monteringen, och med ett annat telefonsamtal försäkrar vi oss om att allt gick enligt önskemålen, förenklar Torppa.

I de flesta hallar deltar dock även andra aktörer såsom elektriker och dörrleverantörer, och samordningen av deras arbete måste beaktas i projektet. Ibland kan även ett byggföretag delta, vars underleverantörer kan vara till exempel VVS-installatörer eller golvläggare.

– Allas tidtabeller är lika viktiga och de måste samordnas, preciserar Torppa.

Projektledningen skiljer sig också mellan olika länder. I allmänhet skiljer sig samarbetspartnernas verksamhetsmodeller från varandra och kräver olika slags deltagande beroende på den valda leveranshelheten.

tälthall

En nöjd kund är belöningen

Torppa började som projektchef på Best-Hall i augusti 2021. Han är utbildad maskiningenjör och har tidigare arbetat bland annat som fabrikschef, projektchef samt inom testningen i IT-branschen.

Torppa motiveras i sitt arbete som projektchef av arbetets variation och av att hitta lösningar på olika utmaningar i olika slags projekt. För honom är det mest belönande när hallprojektet är klart och kunden är nöjd – som oftast är fallet.

– När man diskuterar med kunden kommer det fram ganska snabbt hur det går eller har gått. Utgående från feedbacken har vi i regel lyckats mycket bra med projekten, sammanfattar Torppa.

Torppa vet att det viktigaste för kunderna är att hallen blir klar enligt tidtabellen och att man har lyssnat på deras önskemål och behov. Det är också bra att informera om eventuella ändringar i tidtabellen i god tid.

projektchef

Samma arbete i olika paket

Torppas arbete liknar det han gjort tidigare. När man arbetar med byggprojekt är utmaningarna i stort sett de samma, och man brottas med samma frågor i arbetet. Endast organisationen och dess arbetsformer och lösningar är olika.

– Situationerna ändras snabbt, så man måste veta hur man väljer frågorna som för projektet framåt på rätt sätt.

När man ska kunna särskilja vad som är viktigast kommer Torppas lösningsorienterade arbetssätt och organisationsförmåga bäst fram. I varje projekt finns det frågor som man måste reagera på omedelbart, och andra som behöver åtgärdas först nästa vecka. Man måste kunna särskilja dessa saker från varandra.

– I hallbygget som helhet är jag den kritiska punkten och å andra sidan en helt onödig person. I en perfekt värld skulle en sådan här uppgift inte behövas om alla andra hade gjort sitt arbete perfekt, skämtar Torppa. Men i den verkliga världen finns det tyvärr alltid många variabler inblandade.