Innerduken skyddar bättre

Lyssna på bloggen

Innerduken skyddar bättre
3:04

Varför utrustas hallarna ofta med innerduk? Innerduken har många uppgifter. Om materialet som ska lagras behöver mer skydd mot kondens, finns det skäl för att utrusta hallen med ett innerduk. Det ser till att fukten stannar utanför hallen. Innerduken kan också installeras för att skydda stommen mot korrosiva material. För det tredje kan värmeförlusten minskas lite med innerduken om hallen ibland behöver hållas varm tillfälligt på vintern.

 

Vissa material tål inte ens en droppe kondens, och då är det bäst att utrusta hallen antingen med en luftavfuktare eller med ett innertak. En luftavfuktare är inte lika energieffektiv som ett innertak, eftersom den går med el. Tack vare innerduken rör sig daggpunkten bort från innertaket, så att kondensdropparna inte kan droppa på materialet som förvaras. Men om hallens luftfuktighet behöver regleras till ett visst värde, vilket ofta är fallet vid förvaring av virke, är en luftavfuktare det enda alternativet.

Utmaningen med en hall i stålstomme kan vara antingen materialet som ska förvaras eller utomhusluftens korrosivitet. Om materialet som ska förvaras är korrosivt kan skador på stommen förhindras med ett vanligt innertak, eftersom innerduken är tillräckligt tätt för att hålla ångor och damm från korrosiva ämnen borta från samma utrymme som stommen. Om det däremot finns ett korrosivt ämne i utomhusluften kan stommen skyddas med en speciallösning innehållande innerduk och ventilation. Taken tätas så att luften inte cirkulerar mellan taken, och hallen har ventilation utan att den korrosiva luften får kontakt med stommen.

gödsellager

Yaras gödsellager i Belfast utrustades med ett innerduk för att skydda stommen. Med speciallösningarna har man sett till att de korrosiva ångorna inte kommer in mellan taken.

En isolerad hall har alltid ett innerduk för att skydda isoleringen från verksamheterna inne i hallen och hallen ser också smartare ut när isoleringen inte syns. Ett vitt innerduk ger också en upplyst hall mycket mer ljus. Ibland behöver hallen tillfälligt värmas upp under vintern, och värmen kan hållas bättre ett tag när hallen har ett innerduk än om den enbart skulle ha ett yttertak. Detta är dock bara en tillfällig lösning för att värma upp hallen en viss kort tid, eftersom byggreglerna inte godkänner en byggnad som är isolerad med enbart innertak. Läs mer om en partiellt uppvärmd och en varm hall nedan.

produktionshall

Innerduken är tillverkat av samma slags duk men är tunnare än yttertaket. Den behöver inte tåla vind och andra väderförhållanden, så det räcker med en tunnare och lättare duk. Vanligtvis har innerduken en vit duk, men till exempel i tennishallar väljer man en färgad blå eller grön duk så att bollen ska synas. En utrustning kan ha många uppgifter och innertaket är ett bra exempel på detta.

Funderar du över materialet på ditt nya lager? Kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en lämplig lösning, med eller utan innertak: https://www.besthall.com/sv/kontakt