Högklassig pvc-duk

Best-Hall använder de mest kvalitativa materialen på marknaden. Det finns många typer av pvc-belagda dukar på marknaden, en del faktiskt kinesiska, som inte uppfyller de europiska föreskrifterna om kemikalier och giftfrihet. Best-Halls dukar tillverkas i Frankrike av Serge Ferrari, och vi har planerat dem i samarbete med Serge Ferrari enkom för Best-Halls användning. Serge Ferraris dukar är tveklöst de bästa som finns i världen, tack vare råmaterialen och deras patenterade tillverkningsteknik Précontraint, där duken förspänns innan ytskiktet läggs på.

En pvc-duk är polyesterväv med ytbeläggning

Eftersom pvc-belagda dukar är en jämförelsevis obekant produkt, finns det skäl att introducera dem lite mer. Här följer en hel del teknisk information om detta kompositmaterial.

Duken består av polyesterväv som belagts med färgad pvc. Ju tjockare pvc-skiktet är, desto högre kvalitet får duken eftersom pvc-plasten skyddar väven mot bland annat solljus och luftföroreningar. Ytskiktet är antingen akryl- eller S2-lackerat. S2 ger en förträffliga yta i och med att duken blir smutsavvisande, till skillnad från många andra ytbehandlingsprodukter. Dessutom är dukarna brandskyddsbehandlade, vilket gör att duken inte brinner utan i fall av brand smälter redan vid en temperatur på cirka 200–300 °C. Dukarna är också antimögelbehandlade.

Förspänning garanterar kvaliteten

Dukens vikt betraktas vanligtvis som mått på kvaliteten. Det är emellertid ingen vattentät tolkning, eftersom det viktiga är pvc-beläggningens tjocklek. Exempelvis väger Best-Halls Flexlight 832-duk 850 g/m2, men eftersom duken vid tillverkning förspänns innan ytbeläggningen görs, får den en jämnare yta som beläggs med ett tjockare och jämnare pvc-skikt. Denna mängd beläggning skyddar den förspända väven bättre, eftersom en förspänd duk inte är lika ojämn som andra dukar. På så vis blir pvc-skiktet jämnare och ger ett bättre skydd över hela polyesterväven. I en duk som inte förspänts finns det toppar och dalar, vilket gör att mer pvc-beläggning hamnar i dalarna medan topparna bara får ett tunt lager. Då kan redan lite friktion – som ofta förekommer i stålkonstruerade hallar – nöta bort pvc-beläggningen mycket snabbt så att väven utsätts för yttre påfrestningar.

Precontraint_1

En annan fördel med förspänning är att duken inte tänjs ut, såsom de flesta andra gör. Töjningen är tre gånger mindre än i andra dukar. En duk reagerar som vilket annat material som helst när den töjs ut, det vill säga att den samtidigt förtunnas, något som minimeras genom Précontraint-tekniken. Om töjningseffekten är liten, kommer inte ytan åt att röra på sig och går därför heller inte sönder.

Precontraint_2

Test som vittnar om kvalitet och tålighet

Serge Ferrari testar regelbundet sina dukars egenskaper allteftersom de åldras. Det senaste testet gjordes på en över 30 år gammal Best-Hall i La Tour-du-Pin i Frankrike. Hallen är övertäckt med Flexlight 832-duk, vars pvc-skikt har en tjocklek som vida överskrider konkurrerande material. På 30 år hade duken inte förlorat mer än 13 procent av sin draghållfasthet. Av rivstyrkan återstod fortfarande 66 procent. Under Frankrikes sol hade hälften av pvc-beläggningen nötts bort – det är inte svårt att föreställa sig hur friktion och yttre påfrestningar kan slita ut pvc-skiktet just vid sådana toppar som nämndes ovan.

De dukar som Best-Hall använder har en vit baksida, som gör hallen ljus och luftig invändigt. När detta kombineras med S2-lackering och en förspänd duk, får du som kund säkert största möjliga valuta för pengarna.

 

Fråga oss gärna mer om dukar – efter 45 år i branschen kan vi dem utan och innan.