Så här kontrollerar du att hallen är i skick efter vintern

Nu har en 120 dagar lång november äntligen övergått i vår, trots undantagstillståndet i världen. När våren anländer är det läge att kontrollera i vilket skick fastigheterna är efter vintern och kolla hur de klarat av vinterns påfresteringar – det gäller en hektarstor hall i lika hög grad som ett bostadshus.

I den här artikeln får du tips på hur du kartlägger vårens underhållsbehov särskilt i en PVC-hall.

Kartläggning av underhållsbehov i PVC-hall

Gå omsorgsfullt genom hela hallen, från grund till takduk, enligt följande checklista:
 
Grunder
 

 • Kontrollera utvändigt att den nedre delen av duken sitter kvar i asfaltytan och att det inte har uppkommit sprickor i kanten till exempel i samband med snöplogning.  
 • Kontrollera också för sättningar och andra eventuella tjälskador. Exempelvis kan det bildas körspår framför dörröppningar, längs vilka vatten i ett senare skede kan rinna in i hallen.

  Pikeys

Dörrar
 

 • Se till att manuella skjutdörrar rör sig obehindrat och att styrlagren i skenan nertill sitter på plats.  
 • Kontrollera låsregelns tapp i nedre delen av skjutdörren så att hålet in i asfalten är öppet och dörren kan säkras.  
 • Se också till att alla persondörrar fungerar.
  Best-hall_Ovet (12)

Ventilation

 • Kontrollera att takfläktarna fungerar. Det kan exempelvis göras genom att man placerar ett A4-ark framför en tilluftsventil. Om fläkten fungerar ska luftflödet göra så att pappret sugs fast mot kanten av hålet.  
 • Kontrollera att tilluftsventilerna är rena och att det exempelvis inte börjat växa mossa i dem. Stopp i luftventilerna stör ventilationen.

  Best-Hall_ilmanottoaukot

Duk

 • Kontrollera väggar och tak för hål. Vattenpölar på golvet kan vittna om hål. I hallar med innerduk upptäcker man kanske inte genast hål i taket, men ofta rinner vattnet ner på golvet till exempel längs fästena till lampskenor. Om läckan är stor, uppstår det vanligtvis en påse i innerduken.  
 • Kontrollera att åtdragsfickorna är hela och att rören sitter där de ska.

Stålstomme

 • Kontrollera hur stålkonstruktionens ytbeläggning ser ut.  
 • Gå även igenom balkarna och kontrollera om de exempelvis stötts till av truckar.  
 • Om vintern i området varit särskilt snörik bör du dessutom be någon med kunskap i stålbyggande kontrollera att stommen är i skick.  

Reparation och underhåll av PVC-hallar

Att konstruktionen och duken är i skick är av stor betydelse för säkerheten i hallen (länk till artikel om säkerhet) liksom även för att hallen ska stå sig mot snö under kommande vintrar. (länk till artikel om allmän information om snö och säkerhet, där faktorer som påverkar detta listas) Särskilt för äldre, över 20 år gamla hallar kan duken bli allt skörare till följd av de naturliga omständigheterna. Då kan det till och med löna sig att byta duk för att trygga säkerheten och förlänga hallens livslängd. 

Om du observerar behov av underhåll eller reparation, hjälper vi gärna till med att åtgärda dem. Om du tror att din hall behöver en mer detaljerad, teknisk konditionsgranskning, kan du anlita våra proffs. Särskilt när det kommer till lappning och reparation av stora läckor i hallar med innerduk bör arbetet skötas av proffs.

Behöver du råd, reservdelar eller prisuppgifter? Kontakta oss!