En liten men stor Best-Hall: Stora saker från en liten aktör

Best-Hall har levererat hallar med PVC-duk i redan över 45 år. Många olika slags trender har upplevts, men den senaste och mest långvariga har varit ökningen av hallstorlekar. I Norge slutförs för närvarande ett av de största projekten vi har gjort eller håller på att göra i det här fallet. Stommen på Hammerfests 126 x 80 meter stora fotbollshall har lyfts, takduken är på och det är en tjusig syn.

Vad är en stor hall?

Storheten ligger i betraktarens ögon, liksom skönheten. Vår minsta standardhall på 24 x 12 meter kan vara en stor hall för någon, och för någon annan är en stor hall 6 000 kvadratmeter, 100 meter lång och 60 bred. På Best-Hall är den 30 meter breda hallen vårt standardarbete, och i själva verket det bästa av dylikt arbete. En hall som är över 40 meter bred börjar redan bli stor, även om det fortfarande i stort sett är fråga om en standardprocess. En hall över 70 meter är redan så stor att den vanligtvis inte går helt som en standardleverans. Om höjden på hallen dessutom är avsevärd, t.ex. när åshöjden är över 30 meter, höjer den kravnivån även med en smalare spännvidd.

stora pvc-hallar

En stor hall kräver kunnande och samarbete

Stora hallar, särskilt i snöiga och blåsiga områden, är krävande projekt. Designerna på Best-Hall är mycket erfarna, så yrkesskickligheten och kompetensen är i toppklass. De har visat upp sina färdigheter i och med de stora hallarna i USA, på Irland, Island och i Norge, och de andra delarna av processen som maskinverkstadsproduktion, ytbehandling, duktillverkning och -installation, lämnar inte heller alls på efterkälken. Att leverera stora hallar är ett avancerat teamarbete där varje avdelning är involverad från början till slut. Varuleverantörerna drar också sina strån till stacken. Hela detta samarbete tar de stora projekten till mållinjen med ära.

Ökningen av hallstorlekar utmanar byggarna att utveckla och utvecklas, vilket också gynnar dem som behöver mindre hallar. Processen i stora och krävande konstruktioner kan inte längre vara lika enkel som i en grundläggande 1 000 kvadratmeter stor hall, men god praxis överförs ändå till leveransprocessen för mindre hallar. I arbetet måste man ta hänsyn till alla som deltar i tillverkningen och installationen av hallen, så att alla bitar faller på plats. För vår del måste vi tänka på hur man tillverkar stålelementen smidigare och hur man målar dem, eftersom maskiner, apparater och byggnader har sina begränsningar. Delarna måste också passa standardsläpvagnar eller containrar för att hålla transportkostnaderna under kontroll. Under hårda förhållanden på byggplatsen måste man också få styckena och dukarna installerade säkert och med hög kvalitet. Riskhanteringen är också ett eget kapitel i stora hallar. Även denna måste beaktas i alla stadier av arbetet, både före, efter och under.

När det är fråga om stora hallar är kundens krav vanligtvis också en grad hårdare. Det är uppenbart att hallen måste vara säker, men även för övriga tekniska egenskaper ställs strikta krav, för att inte tala om en kompetent och trovärdig partner – investeringen är ju också stor för kunden. Under 2000-talet hade vi redan levererat flera stora hallar som vi börjar blir kända för, och ofta får vi frågor om konstruktioner som är så stora att vi blir tvungna att säga tack, men nej tack. Vi har finslipat vår process för stålramar och håller oss till dem, eftersom vi kan detta så väl.

stora sporthallar

 

Kavalkaden av stora hallar börjar i New York

Framväxten av stora hallar i Best-Halls verksamhet började redan 2004, då vi levererade den första riktigt stora hallen till John F. Kennedy-flygplatsen i New York för avisning av flygplan. Bredden och längden på hallen är 80 meter och höjden är också tillräcklig för att rymma en Boeing 747. Otaliga flygplan har körts genom hallen genom åren, och till och med stormen Sandy 2012 svepte över hallen utan att orsaka några skador. Nästa hall på 80 meter var 2016, när vi levererade en hall på 231 x 80,4 meter som täckte två fotbollsplaner i full storlek till Dublin, Irland. Det finns för närvarande tre stora hallar i installation, två i Oman, en 320 x 80 och en 199 x 80, samt den tidigare nämnda i Hammerfest, som är den näst nordligaste hallen vi har levererat.

stora lagerhallar

Behöver du ett stort utrymme utan pelare? Fråga mer av oss.