Vlaeynatie

Lasting under tak i Nordsjøhavnen

Vlaeynatie is a freight handler with 19th century roots in the Port of Antwerp. Since then, this international company has steadily branched out within Europe. In 2015, they added the Dutch North Sea Port to their locations of operation. Activities at this Dutch port include loading and unloading, sieving, blending, bagging and shipping of dry bulk goods – specializing in fertilizer, mineral products and sugar. In 2020, to further increase their efficacy at this location, Vlaeynatie had a sustainable Best-Hall canopy installed over their newest loading station there.

Vlaeynatie er en godsbehandler med røtter fra 1800-tallet i Antwerpen havn. Siden den gang har dette internasjonale selskapet stadig forgrenet seg i Europa. I 2015 la de til den nederlandske Nordsjøhavnen til sine operasjonssteder. Aktiviteter i denne nederlandske havnen inkluderer lasting og lossing, sikting, blanding, pakking og frakt av tørrbulkgods – spesialisert på gjødsel, mineralprodukter og sukker. I 2020 installerterte Vlaeynatie en bærekraftig Best-Hall baldakin over deres nyeste lastestasjon der for ytterligere å øke effektiviteten.

Lastestasjon for mineraler

“Gjødsel var opprinnelig hovedproduktet vårt. Siden det er svært etsende, har vi tradisjonelt bygget alle våre lagrings- og lasteanlegg av tre og betong," forklarer Charles Huygebaert, prosjektleder hos Vlaeynatie. "I vår søken etter et kostnadseffektivt alternativ, lærte vi om Best-Hall. Deres stålkonstruksjoner er ekstremt korrosjonsbestandige."

“Da vi ville dekke til vår nye lastestasjon for mineraltilslag, banket vi igjen på Best-Halls dør. Vi ønsket å laste disse produktene tørt og støvfritt, og konstruksjonssystemet deres er spesielt egnet for dette.”

Det utfordrende prosjektet ble raskt fullført

Taktekkingen var påtrengende nødvendig, og Best-Hall skuffet ikke. Byggingen sto ferdig i løpet av cirka fire måneder etter at planen ble godkjent. "Det var et utfordrende prosjekt," sier Guido Buys fra Best-Hall Benelux, "fordi konstruksjonen måtte bygges rundt en eksisterende installasjon, i perfekt flukt med en eksisterende bygning."

Charles Huygebaert fra Vlaeynatie ser tilbake på hendelsesforløpet med full tilfredshet: “Så snart planene ble utarbeidet, gikk alt superfort, smidig og korrekt. Levering og utførelsesfrister ble overholdt. Et utmerket samarbeid!"

Vlaeynatie

 

Vann- og støvtett samtidig som dagslyset beholdes

Takket være det høyytende PVC-dekselet, skreddersydde porter og dører, og den perfekte forbindelsen med det eksisterende bygget, er stålkonstruksjonen rundt lastestasjonen fullstendig vann- og støvtett. Varene forblir tørre, mens støvutslipp holdes nede under lasting.

“En ekstra fordel med denne geniale løsningen er det gjennomsiktige dekselet. Som et resultat av det trenger vi lite eller ingen belysning i lastestasjonen i løpet av dagen, noe som sparer energi, ” forklarer Charles Huygebaert. 

 

Om denne konstruksjonen 

Formål                                 

Baldakin for tørr og støvfri lasting

Løsning                                 

Bygging rundt lastestasjon, i tilknytning til lager

Dimensjoner                          

335 m2, 7 til 10 m høy

Sted                                 

Axelse Vlakte, North Sea Port, Nederland

Byggeår

2020

Spesielle funksjoner

Gjennomsiktig deksel