Mexico Natie

Flyttbare dukhaller for lagring av stål i Antwerpen-Brugge havn

Mexico Natie er en logistikktjenesteleverandør med flere anlegg i havnen i Antwerpen. Selskapet tilbyr sine kunder integrerte logistikkløsninger og terminaldrift. Ettersom alle ulemper har sine fordeler, betydde koronakrisen en økende etterspørsel etter lagring fra kundene til selskapet. Dette gjorde at bedriften raskt trengte mer plass, men å leie på andre lokasjoner var ikke et alternativ. Den perfekte løsningen? To flyttbare lagerhaller fra Best-Hall.

Plass til å vokse

“Mexico Natie har kunder hovedsakelig innen kjemisk industri, næringsmiddel- og stålindustrien. Vi tar oss av den komplette logistiskhåndteringen fra det øyeblikket skip legger til kai med varene sine til levering direkte til kundens side eller omvendt – fra kunde til skip, forklarer Jeffi Willemsen, forretningsutviklingssjef i Mexico Natie. "Våre aktiviteter inkluderer lasting, lossing, lagring og transport, og alle terminaloperasjoner som fortolling, eventuell ompakking av varene og så videre."

Koronakrisen forstyrret hele logistikkkjeden og drev opp råvareprisene. Som et resultat opplevde Mexico Natie en kraftig økning i etterspørselen etter lagring og håndtering fra alle deres eksisterende kunder. "For å møte etterspørselen trengte vi akutt ekstra lagringsplass," sier Jeffi Willemsen. "Å bygge en tradisjonell hall ville helt sikkert ta altfor lang tid, og på toppen av det var ingen entreprenør tilgjengelig for å starte prosjektet med en gang."

 

Det beste av 3 alternativer

"Det ga oss tre alternativer," fortsetter Jeffi Willemsen. – Enten måtte vi leie bygninger eksternt, men det ville bety ekstra reiser for personalet. Vi kunne også leie telt og sette dem opp på vår egen tomt, men vi stilte spørsmål ved robustheten deres. I tillegg er selskapet vårt aktivadrevet og vi foretrekker å ha våre ressurser og bygninger i eget eie.

Så oppdaget vi Best-Hall og de tilbød oss det beste alternativet: bygge vårt eget lager lynraskt.”

En vakker, flyttbar konstruksjon

Den korte leveringstiden var avgjørende for beslutningen om å velge Best-Hall. “Og Best-Hall gjorde det de lovet. I slutten av desember bestilte vi to dukhaller, og fire måneder senere var de i full virksomhet!.” utbryter Jeffi Willemsen. "For å være ærlig ble vi også imponert over størrelsen og skjønnheten til hallene. Vi er absolutt fornøyd med denne nydelige, imponerende konstruksjonen.”

With their ridge height of 13 meters, free spans of 45 meters and a total area of 6000 square meters, the warehouses immediately catch your eye on the site. They won't stay there forever, though. “We’ve had the halls placed on a site that is already paved, but in the long term we will have them moved. We certainly found that to be one of the plus points of the halls, that it is easy and relatively inexpensive to relocate them,” concludes the Business Development Manager.

Med mønehøyde på 13 meter, 45 meter frie spenn på og et samlet areal på 6000 kvadratmeter, er lagerhallen umiddelbart blikkfang på tomten. De vil imidlertid ikke bli der for alltid. – Vi har fått hallene plassert på en tomt som allerede er asfaltert, men på sikt skal vi flytte dem. Vi fant absolutt ut at det er et av plusspunktene med hallene, at det er enkelt og relativt billig å flytte dem, avslutter forretningsutviklingssjefen.

 

Om konstruksjonen

Tiltenkt bruk                 Lagring av stål

Løsning                           To lagerhaller på eksisterende tom

Dimensjoner                 6,000 m2 flate x 13 m høyde

Plass                                Port of Antwerp-Bruges, Antwerpen, Belgia

Byggeår                           2022

Spesialløsning              Flyttbar