Arena Nordvest

Arena Nordvest i Kristiansund tilbyr fasiliteter for all slags issport

 

Lærer Tor Olsen, som alltid har vært lidenskapelig opptatt av hurtigløp, ønsket å oppfylle drømmen om å forlenge skøytesesongen i Kristiansund. Med mye regn og vind var det vanskelig å få til stabile, gode forhold.

Han startet prosessen med å skaffe en hall over den eksisterende isflaten. «Flere bedrifter kom på besøk til oss. Vi møtte nesten hele bransjen, men det var Best-Hall som fremstod som den desidert mest troverdige på alle måter»

I 2018 gikk endelig drømmen i oppfyllelse. Best-Hall bygget en spesiallaget dukhall med runde gavler. Byggets bæring er en stålramme dekket med en kledning av duk. Duken er gjennomskinnelig og slipper dagslyset inn. Samtidig beskytter duken skøyteløperne mot regn, snø og vind.

I den 187 m lange og 73 m brede bygningen er det områder for forskjellige aktiviteter: kunstløp, hurtigløp, ishockey, bandy og til og med curling. Det var viktig å legge til rette for mange typer aktivitet, noe for enhver smak. I tillegg gir det store åpne området mulighet for aktivitet for de som ikke driver med organisert aktivitet og idrett.

Bygget brukes også til arrangementer: festivaler, konserter, utstillinger osv. I denne størrelsen på et bygg, 12500 m2, er det enkelt å kjøre inn og begynne å installere nødvendig utstyr, scener, belysning osv.