Vet du hva karbonavtrykket til bygningen din er? Vår CO2 beregning gir deg utslippsverdien

Det bygde miljøet står for 30% av klimagassutslippene. For å redusere miljøpåvirkningen fra industrien er Best-Hall den første i Finland som har utviklet en beregningsmetode for å bestemme karbonavtrykket til stålkonstruerte bygninger.

Utslippsforskjeller mellom bygninger kan være flerfoldige, avhengig av hvilke byggematerialer og oppvarmingsløsninger som velges, eller hvordan bygningen brukes. Ved å beregne CO2-utslipp fra forskjellige alternativer, kan alle som planlegger å kjøpe en bygning velge løsningen med lavest utslipp.

‘Å redusere utslipp fra konstruksjon er et av de mest effektive miljøtiltakene. Med beregningene ønsker vi å veilede og hjelpe kundene våre med å ta miljøansvarlige valg, sier kvalitetssjef, som er ansvarlig for beregning av karbonfotavtrykk i Best-Hall.

Best-Hall er den første finske bygningsprodusenten som har undersøkt miljøpåvirkningen av sin produksjonsprosess, og kan tilby utviklere individuell informasjon om karbonavtrykk i stålkonstruksjon.

‘Miljøverndepartementet tar sikte på å begrense karbondioksidutslippene som skapes i løpet av bygningers livssyklus innen 2025. Vi ønsker å gå betydelig raskere fremover og også hjelpe våre kunder med å gjøre det samme. Det er allerede et rush for å minimere klimapåvirkningen fra bygg, sier salgssjef Leif Fagernäs.

lagerhall

CO2-verdien for en bygning er i samsvar med standarder i byggenbransjen

I utslippsberegningen for stålstrukturerte bygninger bruker Best-Hall en beregningsmetode i samsvar med EN 15804-standarden og One Click LCA-beregningsprogramvaren som har blitt utviklet av det finske selskapet Bionova for byggebransjen. Den samme programvaren brukes også av Finlands største byggefirmaer og designkontorer.

Beregningen av bygningens karbonavtrykk må ta hensyn til alle utslipp i løpet av byggets livssyklus, fra produksjon av materialer og konstruksjon til bygningens vann- og energibruk, vedlikehold og reparasjon og helt til riving og gjenvinning av materialer.

Maunula forklarer, at programvaren inneholder svært omfattende utslippsdata for byggematerialene og de forskjellige varmesystemene som brukes. I beregningen har vi også tatt med andelen fra  produksjonen, og fra forbruksdata basert på planer og estimat av bygningens livssyklus.

For eksempel viste stålkvaliteten  som ble brukt av Best-Hall seg å være betydelig mer miljøvennlige i beregningene enn andre. I følge Maunula er det også signifikante utslippsforskjeller mellom ulike typer av mineralull og betongblandinger.

Som et resultat indikerer verdien av beregningen CO2-utslippet for hele bygningens livssyklus og det årlige karbonavtrykket.

ridehall

Satser på å bli karbonneutral?

Best-Hall vil innlemme karbonutslippsberegning i designet av nye haller i løpet av 2020.

Fagernäs ser for seg at byggherrer interesserer seg stadig mer for miljøpåvirkningen av konstruksjon. Byenes karbonnøytralitetsmål og byggeforskrifter som krever at bygninger har en livssyklus med lite karbon, vil også styre konstruksjonen i en mer klimavennlig retning

På grunn av den lange, vedlikeholdsfrie levetiden tror Fagernäs at en stålkonstruert bygning laget av holdbare, fullt resirkulerbare materialer vil være et attraktivt alternativ for flere og flere utviklere.

Best-Hall er også i stand til å utføre en CO2-beregning for haller de allerede har bygget.

‘CO2-beregningen er nå enkel å gjennomføre på grunnlag av fullførte planer og faktiske bruksnivåer. Vi hjelper gjerne våre kunder som er interessert i klimapåvirkningen fra egen virksomhet og som ønsker å redusere utslippene sine, med å finne ut hvor stor andel bygninger står for deres karbonavtrykk, sier Maunula fornøyd.

Les mer om emnet: Best-Hall - en pioner innen miljøkonsekvensvurdering av bygninger