Sikre haller med stålkonstruksjon fra Best-Hall

Hver Best-Hall er konstruert med tanke på kravene og sikkerheten til både mennesker og plassen hvor hallen skal bygges. Stålkonstruksjonene til bygningene er CE-sertifiserte, og holdbarheten er sikret gjennom mange inspeksjoner. Som en pioner innen streelstrukturerte stoffbelagte haller, har Best-Hall mer enn 45 års global erfaring med krevende streelkonstruksjon. Hangaren på JFK flyplassen i New York tålte  til og med orkanen Sandy.

Best-Hall flyhangar

All drift i  Best-Hall styres av ISO 9001 kvalitetsstyringssystemet, som har vært i bruk siden 1993. Stålrammene til hallene er produsert i samsvar med standarden EN 1090-2, og alle Best-Hall stålkonstruksjoner er CE -sertifiserte. Styrkeberegningene er utarbeidet i samsvar med europeiske forskrifter og verifisert av tredjepartseksperter. Overholdelsen av standarder overvåkes kontinuerlig gjennom interne og eksterne inspeksjoner gjort av eksperter.

I tillegg til å følge og opprettholde disse standardene, sørger Best-Hall for sikkerheten og holdbarheten til sine haller ved å følge flere daglige skikker for å bygge en holdbar hall for alle forhold. Alt fra holdbare materialer til strukturspesifikke, detaljerte beregninger og sterk faglig kompetanse i hvert trinn, sikrer sikre stålkonstruksjoner. 

 

Vi bruker de beste europeiske råvarene

For å sikre holdbarheten til hallens rammestruktur, bruker Best-Hall bare stål av høyeste kvalitet fra Vest-Europa. Selskapet bruker S420 / S355 rørprofilstål, som er en spesielt tøff type stål. Alt materiale kan spores og leveres med korrekte materialsertifikater.

Vi bruker bare de beste stoffene til dekkene til PVC-hallene. De har blitt testet av sine europeiske produsenter gjennom utallige holdbarhets- og slitestester.

 

Tilpasset dimensjonering av hallenes konstruksjon

En av de viktigste sikkerhetsfaktorene for å sikre en halls sikkerhet er å dimensjonere hver bygning i henhold til stedet, forholdene og bruksformålet. Hver hall bygget av Best-Hall er en unik bygning med tilpassede strukturer laget for å motstå lokale vind-, snø- og saltvannsbelastninger, ujevnheter i bakken og andre miljøbelastningsfaktorer, og de er også produsert for å oppfylle kravene satt av selve byggeplassen.

Best-Hall follows all the general practices of good and safe construction in manufacturing their steel-structured halls. For example, structural designs and strength calculations are always prepared based on the dimensions required by permanent buildings, even if the building will only be used temporarily.

Best-Hall følger all generell praksis for god og sikker konstruksjon i produksjon av haller  med stålstruktur. For eksempel utarbeides konstruksjonsdesign og styrkeberegninger alltid basert på dimensjonene som kreves av permanente bygninger, selv om bygningen bare vil bli brukt midlertidig.

 

Høyt kvalifisert og motivert personale

Noen konstruksjonsdesignere som jobber for Best-Hall har en kvalifisering gitt av FISE som trengs for å designe usedvanlig vanskelige stålkonstruksjoner. Denne kvalifiseringen kreves for eksempel fra strukturelle designere av idrettshaller beregnet på offentlig bruk. I tillegg til dette blir styrkeberegningene etter europeiske standarder sendt til en ekstern stålkonstruksjonsekspert for tredjepartsverifisering. Disse bekreftelsesprosessene er en del av myndighetstilsynet, ikke bare i Finland, men for eksempel også i Tyskland og Østerrike.

Sveisekvaliteten på stålkonstruksjonene sikres med regelmessige inspeksjoner. Alle sveisere er pålagt å oppnå de nødvendige kvalifikasjonene og fullføre en sveiseprosedyretest. Produksjonen av stålrammer overvåkes av en sveisekoordinator på IWE-nivå.

besthall-tuottava_esimies-1

Det å sørge for sikkerhet er en del av Best-Halls arbeidskultur, noe som framgår av det krevende SFS-ISO-45001 arbeids- og helsesikkerhetssertifikatet. I det daglige arbeidet manifesterer dette ansvaret for sikkerhet seg i form av sikkerhetsplaner utarbeidet for hvert prosjekt, samt risikovurderinger og sikkerhetsanalyser for alle arbeidsfaser.

Vil du vite mer om sikkerheten til hallene våre? Jeg forteller gjerne mer.