Kvalitetssikret - flere års utviklingsarbeid sikrer et utmerket revisjonsresultat

Best-Hall har hatt ISO 9001 kvalitetssertifisering siden 1993. I 2019 fikk selskapet også ISO 45001 arbeidsmiljøsertifisering og ISO 14001 miljøsertifisering. Kvalitetssystemkriteriene blir regelmessigrevidert og bekreftet. Høstens revisjoner dekket retten til å bruke CE-merking samt ISO-kvalitetsstyringssystemene.

For noen uker siden kontrollerte revisorene oppfyllelsen av CE-merkingskriteriene, og i forrige uke fokuserte de på kvaliteten på vår virksomhet med tanke på arbeidssikkerhet, miljøhensyn og prosessen som helhet. Nok en gang var det siste møtet og tredjepartsekspertens vurderinger av vår virksomhet verdt å vente på: bare en kommentar og forbedringsforslag ble presentert.

Det sies at det lønner seg å være forberedt. Med dette i bakhodet var vi igjen i stand til å sikre at årets avvikskolonne var like tom som den bruker å være.

CE-merkingen har vært obligatorisk for bærende konstruksjoner siden 2014. Best-Hall har tillatelse til å CE-merke Best-Hall rammer og skyvedører i henhold til 1090-2-standarden. Vanligvis er utførelsesklassen for de typer bygninger Best-Hall tilbyr EXC2, men vi har lov til å designe og produsere betydelig mer krevende strukturer av høyere klasse. Det kreves høyere utførelsesklasse på grunn av faktorer som høyt antall personer som skal oppholde seg i byggene, og strukturelle kranintegrasjoner.

quality system besthall – kopio

Revisjonen evaluerer hele prosessen

Den første dagen for revisjon av kvalitetssystemene fokuserte på forretningsadministrasjon, inkludert mer spesifikke spørsmål som strategi og sikkerhetsstyring. Diskusjoner ble ført medmed arbeidsmiljørepresentanten og helsekoordinatoren, som sammen med ledelsens synspunkt gav revisoren et perspektiv på praktiske daglige aktiviteter.

På andre og tredje dag fokuserte revisorene på å vurdere kvaliteten på ordre- og leveranseprosessen. Alt fra markedsføring og produksjon til montering ble grundig evaluert med tanke på operasjoner, arbeidsmiljø og miljø. Revisorene var spesielt fornøyde med arbeidet vårt med å utvikle digitalisering, informasjonsflyt og installasjonssikkerhet. Et annet høydepunkt var beregningen av karbonavtrykk utarbeidet for en av hallene vi har levert. Hallen ble reist i Tyskland for noen uker siden. Om noen dager vil det også bli gitt en beregning av bygningens karbonavrtykk for hele hallens levetid.

Nå kan vi med glede vente på våre nye signerte sertifikater som kommer i slutten av måneden eller begynnelsen av neste år.

 

Sparring forbedrer den kontinuerlige utviklingen

Revisjon er alltid en mulighet til å lære nye ting. Revisors oppmerksomhet og erfaring er viktige kilder til forbedringsforslag og gode ideer. De gir også muligheten til å utvikle sitt eget tankesett. Tidligere ble revisjoner ofte antatt å være uendelige strømmer av irettesettelser og foredrag, men mange år med å faktisk lytte til revisorens kommentarer og anbefalinger har ført til en fruktbar idéutveksling. Dette betyr at operasjoner kan utvikles basert på proaktive tiltak i stedet for avvik. Heldigvis er vi nå godt posisjonert for å ta kvalitetsstyringen enda lenger.

Les mer om våre kvalitetsstyringssystemer og metoder for å sikre sikkerheten til hallene våre her.