Hvordan sjekke tilstanden til din Best-Hall etter en anstrengende vinter

Vårens lys har endelig kommet etter den 120-dager lange november, til tross for de ekstraordinære omstendighetene som griper vår verden. Vårens ankomst er alltid et godt tidspunkt å få en oppdatering etter vinteren om alle slags eiendommer fra eneboliger til store haller, og finne ut hvordan de stått imot vinterens prøvelser.

Dette blogginnlegget er ment for å gi deg tips om hvordan du kartlegger vårens vedlikeholdsbehov i Best-Hall dukhaller.

Kartlegging av en dukhalls vedlikeholdsbehov

Følgende sjekkliste  hjelper deg gå gjennom hele strukturen fra fundamentet til stoffdekselet:

Fundament

 •     Kontroller utsiden for å sikre at bunnen av duken holder seg godt i kontakt med asfalten, og at den for eksempel ikke har blitt revet av en snøplog.
 •     Sjekk også for nedsynkninger og andre mulige skader forårsaket av telehiv. For eksempel kan hjulspor dannes foran døråpningene, noe som senere kan resultere i at vann renner inne i bygningen.

pitching

Dører

 •   Forsikre deg om at de manuelle skyvedørene beveger seg lett og føringslagrene til bunnskinnen er på plass.
 •   Kontroller låsehaken nederst på skyvedøren slik at stanghullet i asfalten ikke er blokket og at døren kan festes på plass.
 •   Det er også viktig å sjekke funksjonaliteten til dører beregnet for mennesker.

dører

Ventilasjon

 •     Se over funksjonaliteten til takavtrekksvifter. For eksempel kan du legge et A4-ark foran tilluftsventilen: Hvis viften går, skal luftstrømmen suge arket mot kanten av innløpet.
 •   Forsikre deg om at tilluftsinntakene er rene og ikke har samlet opp urenheter eller hindringer, som for eksempel mose, siden eventuelle blokkeringer vil forstyrre ventilasjonen.

Duken

 •   Sjekk veggene og taket for synlige hull. En vannpytt på gulvet kan være en indikasjon på et hull i taket. Hvis bygningen har en indre stoffduk, er det mulig at hull i taket ikke er direkte synlige, men vannet strømmer for eksempel ned på gulvet langs lysskinnen. Hvis lekkasjen er betydelig, vil det vanligvis dannes en pose fylt med vann i stoffduken.
 •   Forsikre deg om at tettningslommene er uskadet og at rørene har holdt seg på plass.

dukhalls

Stålrammen

 •     Sjekk tilstanden til overflaten på stålkonstruksjonen
 •   Du bør også gå gjennom de bøyde tverrarmene og sjekke dem for skader fra for eksempel kollisjoner med gaffeltrucker.
 •     Hvis det har vært spesielt mye snøfall i løpet vinteren, er det lurt å spørre en ekspert innen stålkonstruksjon om en vurdering av rammens tilstand.

Reparasjon og vedlikehold av en dukhall

 Tilstanden til strukturen og stoffduken har en betydelig innvirkning på bygningens sikkerhet og snøsikkerhet i løpet av de kommende vintrene. Spesielt med haller som er eldre enn tjue år, kan duken bli sprø på grunn av værforhold. I så fall kan det kreves utskifting for å sikre sikkerheten og forlenge bygningens levetid.

 

Hvis du oppdager vedlikeholds- eller reparasjonsbehov, hjelper vi deg alltid med å løse dem. Alternativt, hvis du finner ut at bygningen din har behov for en mer detaljert teknisk sjekk, kan du invitere en av våre eksperter til å hjelpe deg. Spesielt oppgaver knyttet til lokalisering og reparasjon av store lekkasjer i bygninger med indre deksel bør overlates til profesjonelle.

Trenger du råd, reservedeler eller reparasjonspriser? Kontakt meg.