Hvordan sikrer vi at byggeplassen alltid er trygg?

Arbeidssikkerhet er en av Best-Halls toppprioriteringer, og den utvikles og forbedres kontinuerlig. I kjernen av sikkerhet er et klart sett med retningslinjer, basert på risikovurdering, som alle på stedet må følge. I 2019 ble vi tildelt det krevende ISO 45001 arbeidshelse- og sikkerhetssertifikatet som en belønning for mange års kollektiv innsats.

Betydningen av arbeidssikkerhet fremheves spesielt på byggeplasser, hvor våre installatører monterer bygningens stålkonstruksjoner som er laget av elementer som har blitt sveiset på fabrikken. Med jevne mellomrom de utfører noen krevende løft under monteringen av bygningens ramme. Løftearbeidet innebærer kraner som i beste fall veier over 200 tonn, og buntene som løftes kan veie over 20.000 kg.

De stedsspesifikke sikkerhetsretningslinjene består av våre egne strenge sikkerhetsprinsipper og kundens egne regler for arbeid på stedet. Vi krever også en streng forpliktelse til reglene fra alle våre underleverandører.

Vi utarbeider en løfteplan for hvert løft av delene til bygningsrammen, og løftearbeidet blir overvåket av våre erfarne og kvalifiserte veiledere. Løfteplanen har også blitt godkjent av en erfaren Best-Hall konstruksjonsingeniør, som også er spesialist på løft. Montering av byggets kledning krever også spesialkompetanse og sterk fagkompetanse.

kvaliteteshall

Risikoen minimeres før arbeidet starter på hver enkelt plass

Riktig forberedelse er en sentral del av sikkerhetsarbeidet. Noen uker før oppstart av arbeid på tomten ser prosjektlederen nærmere på tomten og tegner en tomteovertakelse. Overtakelsen dekker tomtens beredskap og plassen som kreves for oppbevaring av varer og montering av rammen under byggingen. I tillegg til dette identifiseres byggherrens egne spesifikke regler for drift i området, som avfallshåndtering eller trafikkordninger. Riktig avfallssortering og renhold på stedet er avgjørende for både arbeidssikkerhet og miljø.

Ved planlegging av et installasjonsprosjekt utarbeides det en risikovurdering for tomten som tar hensyn til de spesifikke risikoene knyttet til installasjonen av bygget og risikoområdene på tomten som må tas hensyn til under installasjonen. Disse kan for eksempel omfatte kraftledninger som går nær eiendommen eller trafikk i nærheten av installasjonsstedet. Når risikoene er kjent, kan de reageres på og et trygt arbeidsmiljø kan garanteres for alle.

varastohalli

 

Induksjon og kontinuerlig opplæring bidrar til å holde sikkerheten i tankene

Når arbeidet starter på stedet, vil det bli administrert av en erfaren Best-Hall-veileder. Veilederen gjør alle som arbeider på stedet kjent med detaljene på stedet og går gjennom både risikovurderingen og sikkerhetsplanen i detalj med dem. Vanligvis deltar også en representant for klienten på denne introduksjonen for å sikre at alle forhold knyttet til plassen blir tatt i betraktning. Alt løfteutstyr og arbeidsplattformer som brukes i arbeidet blir også jevnlig kontrollert før arbeidet settes i gang.

Vi organiserer regelmessig sikkerhetsopplæring for våre installatører for å holde sikkerhetsspørsmål friskt i minnet. Vårt siste kurs innebar en workshop og praktiske øvelser sentrert rundt arbeid i høyden.

Sikkerhet på installasjonsstedet og profesjonell installasjon er sentrale deler av Best-Halls kvalitet.