Fremtidige miljømål nødvendiggjør bygging av bygninger med lav andel karbon

Flere og flere operatører ønsker å bygge ansvarlig med lite karbon. Bedriftenes miljøsystemer krever allerede minimering av karbonutslipp gjennom hele forsyningskjeden. Hvis en underleverandørs produksjonsanlegg ikke oppfyller kravene, er det en risiko for å bli satt på gjerdet. Mange bedrifter forbereder seg også på den kommende lovgivningen som vil begrense karbonutslipp fra bygninger.

De siste årene har bedrifter som er ansvarlige og som forplikter seg til karbonneutralitetsmål hatt mere fokus på miljøansvaret hos kjeden av underleverandører og partnere.

‘Det er mange som vil vite energiforbruket og karbondioksidutslippene til deres partneres prosess- og produksjonsanlegg. Noen ganger kreves det veldig nøyaktige beregninger av miljøpåvirkningen av produksjonen, og en avtale kan bare inngås hvis partneren kan vise til at de holder seg under grenseverdiene, sier Best-Halls kvalitetssjef Petri Maunula.

Disse kravene stammer fra selskapenes egne miljøeffektivitetsmål og miljø- og sikkerhetssystemer, som krever at hele produksjonskjeden skal operere i samsvar med standardene.

 

Byggeforskrifter som inkluderer lav-karbon-krav forventes komme i løpet av de kommende årene

Best-Hall har utviklet en beregningsmodell som gjør det mulig å gi sine kunder en detaljert rapport om bygningens livssyklus karbonavtrykk.

‘Beregningen inkluderer slike ting som hvor mye karbondioksid bygningen slipper ut på forskjellige stadier av livssyklusen. For eieren av en Best-Hall-bygning fungerer beregningen som et dokument om utslippene som produseres av bygningen og dens mulige karbonutslipp, forklarer Maunula.

Beregning av karbonutslipp blir obligatorisk i all konstruksjon de neste årene. I henhold til veikart for konstruksjon med lav karbonutslipp publisert av Miljøverndepartementet, vil bygningenes livssyklus bli en del av bygningsregelverket i løpet av 2020-tallet. I den første fasen vil det være krav om en livssyklus med lav karbon for nybygg, mens det senere kommer til å gjelde for alle bygninger.

‘Å redusere karbonavtrykket til det vi bygger er et felles mål for hele byggebransjen. Som pionerer innen bygningskonstruksjon ønsker vi å hjelpe kundene våre med å forutse fremtiden på dette områdete, og aktivt bidra til å oppnå de felles målene om karbonnøytralitet. '

 

Beregningen hjelper våre kunder å velge alternativer med lite karbon

Beregning av karbonavtrykk har vært tilgjengelig for Best-Halls kunder siden våren 2020.

Karbonavtrykket påvirkes av produksjon, transport og gjenvinning av bygningsmaterialer, samt energieffektiviteten til bygningen. De første beregningene har vist at spesielt den valgte energiformen påvirker karbonavtrykket til Best-Hall-bygningen. Beregningen bør utføres allerede på planleggingsstadiet for å få best nytte av den.

‘Beregningen hjelper byggherren å velge det alternativet med de laveste karboninnholdet når man skal velge mellom forskjellige materialer og energiformer. Kostnadene kan også inkluderes i beregningen, så det har vært lett å se på tallene hvordan et energieffektivt varmesystem betaler seg selv tilbake mange ganger i løpet av bygningens livssyklus, påpeker Maunula.

 

Miljøansvar får stadig større rolle i kjøpeprosessen

Som en del av å beregningen av miljøpåvirkningen til hallene har Best-Hall også beregnet karbonavtrykket i sin egen prosess. Selskapet har lenge utviklet produksjonen av hallene sine med tanke på å redusere karbondioksidutslipp: valg av stål og kledningsmaterialer som brukes, overflatebehandling av rammene, og transport - alle valg tas med tanke på minimering av miljøpåvirkningen.

‘Vi blir i økende grad bedt om rapporter om fabrikkens energiforbruk og utslipp, samt ansvar knyttet til trivsel og arbeidsmiljø hos våre ansatte. Vi har nå mange års utviklingsarbeid på disse områdene, så nå er det enkelt å gi denne informasjonen med ferdige beregninger når kundene våre spør om det.'

Best-Hall har standardisert hele produksjonsprosessen, og selskapet har ISO-sertifiseringer for kvalitetssystemer, arbeidsmiljø og miljøansvar.

‘Mange internasjonale prosjekter og bygninger for finske forløperbedrifter ville aldri ha blitt realisert hvis vårt ansvarsforhold ikke hadde vært på samme nivå som miljø- og arbeidsmiljøsikkerhetssystemene deres krever,’ opplyser Petri Maunula og oppsummerer viktigheten av ansvar.