Fra et pionerselskap til en internasjonal banebryter innen hallkonstruksjon

Holdbare haller av de beste materialene laget med høy kvalitet i Finland for internasjonale markeder. Dette er kjernideen bak Best-Hall som ble født for rundt 45 år siden. Tre av selskapets administrerende direktører deler tankene sine om hvorfor denne dristige visjonen ga resultater og hvordan stillingen som en ledende hallkonstruktør vil opprettholdes også i fremtiden.

Da tre pionerer innen hallkonstruksjon bestemte seg for å grunnlegge Best-Hall våren 1975, var en stålkonstruert hall med stoffduk noe helt nytt i Finland. Noen få av disse stålkonstruksjonssalene hadde blitt laget i Sverige.

"Vi hadde laget luftstøttede strukturer, og vi innså at en stålramme ville forlenge hallinvesteringens levetid veldig mye," sier Leif Kempas, selskapets første administrerende direktør.

Den holdbare strukturen fikk øyeblikkelig oppmerksomhet - akkurat som Kempas og hans forretningspartnere Bjarne Skog og Taisto Virtanen hadde spådd. Det første salget ble gjort til Sovjetunionen før noen haller var ferdig.

 

Den beste kvaliteten

Ifølge Kempas stammet motet til å bygge markedet fra deres klare visjon og deres ønske om å tilby noe bedre til kundene sine. I tillegg til Russland var også kvalitetshallene snart etterspurt i Finland, Sverige og Norge. Stålkonstruksjonens overlegenhet ble også snart lagt merke til i de fjellområdene i Tyskland som bruker å ha kraftige snøfall.

Den første Best-Hall ble bygget i Kruunupyy for å tjene som selskapets produksjonsanlegg. Anleggene ble imidlertid for små på bare noen få år, og selskapet bygget en ny produksjonshall på sin nåværende plass i Kälviä.

Ifølge Kempas var suksessen først og fremst bygget på gode arbeidere og en holdning som sier at dette-kan-vi. Helt fra begynnelsen har samarbeid vært en av selskapets kjerneverdier.

Spesielt i løpet av de første årene ble alt arbeidet gjort i et lite team, og alles bidrag var nødvendig. Da rammen var klar, hoppet noen av teammedlemmene inn i en bil og kjørte til et installasjonssted. Kvalitet handler om å gjøre arbeidet perfekt, og nøkkelen til det ligger i holdningen. ”

 

Kundesentrert tilnærming ligger i DNAet

Kempas og Skog trakk seg fra selskapets ledelse tidlig på 2010-tallet og solgte sine aksjer i selskapet til Wiklög Group. Leif Fagernäs gikk inn i rollen som administrerende direktør.

Han hadde tidlig på 2000-tallet blitt tiltrukket av selskapet åpenhet som var karakteristisk for selskapets virksomhet.

“Internasjonalitet var en del av det daglige arbeidet i Best-Hall; hallene ble eksportert over hele verden, helt opp til Antarktis, og USA var det største eksportlandet. Deres tenkemåte var usedvanlig åpen, og bare noen få selskaper innen byggfeltet våget å se så langt på den tiden. ”

Fagernäs knytter denne fordomsfriheten til en kundesentrert tilnærming, som han mener er skrevet inn i selskapets DNA.

“Det hele starter fra hva slags haller kundene trenger. Prosjektene fullføres sammen, kundens behov blir hørt og planene blir laget ut fra dem. Hele selskapets kjerneide er basert på kundeorientering - selv om det den gang ikke ble tenkt på og formulert på den måten. "

 

En enda mer bærekraftig fremtid

Den tredje administrerende direktøren i Best-Hall, Tuomas Tuomela, som startet i sin rolle i mars 2020, fremhever også viktigheten av å forstå kundenes behov. En annen sentral suksessfaktor for fremtiden nevnt av Tuomela er selskapets egen produksjons- og leveringsprosess.

“Å lete etter lønnsomhet gjennom outsourcing kan lett kompromittere påliteligheten og kvaliteten. Dette er grunnen til at vi vil fortsette å sikre kvalitet og konkurranseevne gjennom kontinuerlig utvikling av vår egen virksomhet, som i for eksempel design- og produksjonsprosesser. ”

I dag handler det å være en forløper ikke bare om teknisk kvalitet og kundeopplevelse; det inkluderer også kontinuerlig arbeid for å minimere miljøpåvirkningen av konstruksjon.

De siste årene har Best-Hall investert i rammelakkeringsteknikker som forlenger stoffets livssyklus, og har også laget modeller for å beregne hallens karbonavtrykk i hele livssyklusen for å forberede seg på kommende CO2-utslippsbegrensningene ved konstruksjon.

Den første hallen i Kruunupyy beviser at den beste stålkonstruksjonskompetansen kan forlenge hallens levetid til minst 45 år.

Ifølge Tuomela er dette et godt sted å fortsette å styrke deres status.

“Konseptet med bærekraftig konstruksjon er en del av fremtiden. Ved å videreutvikle vedlikeholdstjenestene kan levetiden til en hall videreføres i flere tiår. Ved å minimere miljøbelastningen kan vi også være forløpere for å bygge et bedre samfunn. ” 

Best Halls historie i et nøtteskall

1975 arbeidskolegaene Leif Kempas, Bjarne Skog og Taisto Virtanen startet sigg eget selskap

1975, i Juni, den første Best-hall ble bygget i Kruunupyy for å tjene som selskapets produksjonsanlegg

1978 flyttet nye anlegg i Kälviä , mer enn 20 ansatte

1991 Taisto Virtanens andel av selskapet går til Industrialization Fund of Finland Ltd.

1997 Wiklöf Group kjøper et aksjemajoriteten fra Industrialization Fund of Finland Ltd.

2008 første samarbeidsforhandlinger på grunn av bankkrisen; bare nødvendig med permitteringer

2010 Stålhaller blir en del av sortimentet i tillegg til de PVC-kledde dukhallene

2010 Wiklöf Group kjøper hele selskapet

2012 Daglig leder Leif Kempas går på deltidspensjon, Leif Fagernäs begynner som administrerende direktør

2013 Nytt malingsanlegg og overgang til pulverlakkeringsteknologi

2020 Tuomas Tuomela starter som administrerende direktør i April

2020 selskapet har 135 ansatte, og partnerrepresentanter i 12 land