Fire ting som hjelper deg å få fart på byggeprosjektet

Ofte blir tiden veldig kort mellom det at man  identifiserer et behov og at det behovet blir en realitet, og da det kreves umiddelbare løsninger. Dette gjelder også konstruksjon og plassbehov: det er er nødvendig å få et nytt lager eller produksjonsanlegg på plass med en gang. Heldigvis er raske løsninger også tilgjengelige.

Når du får en stor kontrakt eller en lagerbygning full av varer blir skadet i storm, kan du ikke bare sitte og vente på en ny bygning. Dette er noe vi er klar over. Derfor kan en hall fra Best-Hall i hastesaker være klar til bruk i løpet av et par måneder. Når tidsrammen er kort, er det fremfor alt viktig å gå raskt fremover, unngå unødvendige problemer og fullføre prosjektet med det samme og på første forsøk. Imidlertid kan du ikke ta snarveier i designprosessen, ikke engang i presserende tilfeller, ettersom garanti for sikkerhet og funksjonalitet krever at byggeplass og forhold tas i betraktning i strukturplanleggingen. Jeg har derfor samlet en liste over ting som du som klient kan hjelpe oss med for å få en jevn flyt i byggeprosessen.

 

1. Ha byggetillatelsen klar

Det vanligste problemet som kan bremse et byggeprosjekt er mangelen på byggetillatelse. Det er verdt å sette i gang en foreløpig tillatelsesprosess med kommunene så snart du begynner å tenke på å bygge. Byggingen av en stålrammebygning krever alltid tillatelse og ofte også godkjenning fra brannmyndighetene. Å få tak i byggetillatelse kan i enkelte kommuner ta opptil flere måneder, så prosessen bør settes i gang så snart som mulig på grunnlag av veiledende informasjon. Når det gjelder designtegninger og utseende kan tillatelsessøknaden suppleres og spesifiseres senere. Vi kan ved behov også hjelpe og gi råd om søknader om byggetillatelse.

BestHall havnelager

 

2. Oppgi nødvendig grunnleggende informasjon

For å gi et tilbud og tegne spesifiserte design, trenger vi viss innledende informasjon som hjelper oss med å definere kostnadsoverslaget og lage foreløpige design. Den første informasjon kan ganske enkelt skrives ned på et papir. Våre designere trenger bare å vite

  •   bruksformålet
  •   ønsket størrelse og farge
  •   plasseringen av dører.

Naturligvis må kravene spesifiseres senere, men denne informasjonen gjør at designerne våre kan gå videre og  få en helhetsoppfattning av byggeprosessen.

produksjonshall

 

3. Finn ut av kravene som byggeplassen stiller

Når det er nødvendig, kan en stålramme bygges uten fundamenter i nesten ethvert slags terreng, men forholdene på byggeplassen har alltid innvirkning på bygningsstrukturen og fugene. Ingen haller er like, på grunn av forskjeller i beliggenhet. Å vite hvor den nye hallen ligger, er derfor viktig for designprosessen. Vil bygningen bygges på ny asfalt eller på eksisterende fundamenter? Er terrenget jevnt, er det forskjeller i høyde eller hull som må vurderes i strukturen? På et tidlig stadie kan designerne våre arbeide med bilder og en muntlig beskrivelse av byggeplassen, som vil hjelpe dem å forstå områdekravene. Terrenget vil senere bli målt nøyaktig, ettersom for eksempel det å oppdage forskjeller i høyde i reisefasen, vil skyve hele prosessen tilbake til tegnebrettet.

trelasthall

 

4. Spesifisikk informasjon om hallens omgivelser

Ikke bare terrenget, men også andre bygninger som ligger i nærheten, har en innvirkning på de nye bygningens strukturelle krav. Omgivelsene må tas i betraktning for eksempel i regnvannsdrenering og snølastberegninger. Spesielt hvis bygningen skal kobles til en annen bygning, må skjøtene vurderes helt fra starten. Bilder og tegninger av eksisterende bygninger lar designerne våre komme videre og ta hensyn til disse problemene.

Ved å gi denne informasjonen kan du sikre at designerne våre er tilstrekkelig informert fra starten, og ingen designoverraskelser vil sette oss tilbake eller kaste bort dyrebar tid. Jo mer nøyaktig innledende informasjon, jo raskere og rimeligere er designprosessen!

Du kan kontakte oss når som helst i prosjektet. Vi hjelper deg gjerne.

Har du et presserende behov for ekstra plass? Kontakt selgeren vår for å få igang byggeprosjektet!