Beregning av karbonavtrykk bestemte livssyklusutslippet til et lager

Best-Hall har gjort ordene sine til handling når det gjelder å bestemme karbonavtrykket til hallene sine. En beregning av livssyklusens karbonavtrykk fra et lager vi leverte til en tysk kunde, kom vi fram til utslippene som genereres av hallen, fra produksjon av råvarer, konstruksjon og bruk helt til riving av hallen.

Å bestemme karbonavtrykket til bygninger er fremdeles frivillig, men i løpet av få år vil det bli obligatorisk i mange land. I Finland forventes dette å skje i 2025. Vi i Best-Hall har forventet ankomsten av beregninger av karbonavtrykk og har allerede utviklet metoden for å bestemme karbonavtrykket til hallene våre for våre kunder som er interesserte i frivillige, ansvarsfulle handlinger.

Vi bruker en programvare som har blitt utviklet for å estimere hallens karbonavtrykk og livssykluskostnader. Programvaren er designet spesielt for byggenæringen og inkluderer en enorm database om utslippseffektene av blant annet forskjellige byggematerialer og energiformer. Mengden av råvarer og energiforbruk som brukes i de forskjellige trinnene, blir lagt inn i programvaren, som på grunnlag av dette gjør en beregning av karbonavtrykket til hallen i løpet av dens livssyklus.

 

Beregning for å hjelpe til med ansvarsarbeid

Før jul ga vi en tysk kunde en beregning av karbonavtrykk. Selskapet, som investerer i ansvar, ønsket et dokument om utslippene som genereres av hallene som en del av overvåkingen av karbonavtrykket i sin egen produksjonsprosess. Beregningen er også nyttig for planlegging av energieffektivitet.

Beregningen viser at de største utslippene fra det aktuelle lageret er fra produksjon av råvarer: betong, stål og PVC-duken. I de fleste tilfeller kommer de viktigste utslippene fra oppvarming av bygningen i løpet av livssyklusen. Denne kalde bygningen hadde ikke noe varmesystem, så energi ble bare brukt til å kjøre klimaanlegget. Likevel var denne andelen nest høyest for en hall med en typisk levetid på 50 år.

global_warming_kg_CO2e_life-cycle_stages

Figur. Beregningen viser informasjon som generering av karbondioksidutslipp på forskjellige stadier av lagerets livssyklus.

 

Beregningen hjelper operatører med å ta ansvarlige beslutninger

For å utnytte beregningen best mulig, bør den utføres på planleggingsstadiet. På dette stadiet er byggherren i stand til å bruke beregningen til å velge den beste løsningen når det gjelder miljøpåvirkning og energieffektivitet mellom forskjellige materialer og energiformer. Det er også mulig å ta med priser i beregningen. Dette gjør det mulig å se at alternativer som tykkere isolasjon eller energieffektiv ventilasjon faktisk kan være mer kostnadseffektive når du kan se tilbakebetalingen i form av besparelser i energikostnadene.

Best-Halls mål er å kunne veilede kunden mot miljøvennlige byggeløsninger. Når store lagringsanlegg er påkrevd, er kombinasjonen av en pulverlakkert stålrammestruktur og PVC-duk ofte den beste løsningen for et lagerbygg.