Vastuullinen hallirakentaminen ulottuu maalivalinnoista henkilöstön hyvinvointiin

Kuuntele blogi

Vastuullinen hallirakentaminen ulottuu maalivalinnoista henkilöstön hyvinvointiin
5:44

Hallien ja rakentamisen laatu, turvallisuus ja kestävyys, materiaalivalinnat, työntekijöiden hyvinvointi sekä työturvallisuus – rakentajalta sopii odottaa vastuullisuutta koko rakennuksen elinkaarella. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi rakentajan vastuullisuuden sateenvarjon alta löytyy paljon muutakin.

Vastuullinen rakentaja selvittää rakentamisen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Laskelman tarjoama laaja näkökulma raaka-aineiden valmistuksesta aina hallin energiankulutukseen ja purkuun asti auttaa valitsemaan ympäristön kannalta kestävimmät vaihtoehdot.

Vastuullisen rakentajan tulee huolehtia toiminnalleen laatujärjestelmät, standardit ja sertifioinnit kuten sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Monille ostajille nämä eivät kuitenkaan riitä.

– Vähäpäästöisyys on aivan keskeinen osa vastuullisuutta, ja se korostuu tänä päivänä keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Me Best-Hallilla todennamme halliemme koko elinkaaren ympäristövaikutukset yksityiskohtaisella hiilijalanjälkilaskelmalla.

Moni asiakas haluaakin jo tarjousvaiheessa varmistua ratkaisumme vähäpäästöisyydestä ja tietää, miten toteutamme hallin mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen, sanoo myyntijohtaja Leif Fagernäs Best-Hallilta.

 

Turvallisuus vastuullisuuden ytimessä

Toinen keskeinen vastuullista hallirakentamista ohjaavista periaatteista on turvallisuus. Best-Hallin Fagernäs muistuttaa, että hallin omistajan tulee voida nukkua yönsä hyvin, vaikka sääolosuhteet äityisivät hurjiksi.

– Kestävät, eurooppalaiset materiaalit, rakennuskohtaiset tarkat rakennelaskelmat ja pätevät ammattilaiset kaikissa työvaiheissa takaavat käyttäjille turvalliset hallit.

Best-Hallien teräsrungot varmistetaan EN 1090-2 -standardin mukaisesti, ja jokaisen hallin teräsrakenteella on CE-merkintä. Lujuuslaskelmissa noudatetaan tiukkoja säännöksiä. Laatusertifikaattien ja -järjestelmien edellytykset auditoidaan ja varmistetaan säännöllisesti.

Hallirakentajalla on iso vastuu myös työturvallisuuden varmistamisesta. Työmaiden turvallisuus näkyy hallin tilaajalle aikataulussa pysyvänä projektina ja varmuutena – tilaajan ei tarvitse kantaa huolta ihmisten liikkumisesta ja turvallisuudesta tontillaan.

Best-Hallissa työterveyttä ja -turvallisuutta on edistetty määrätietoisesti, mistä kertoo ISO 45001 -johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Koko henkilöstön vuosien työ on puolittanut työtapaturmat ja vähentänyt sairauspoissaoloja. Esimerkiksi teräsrunkojen pintakäsittelyssä on siirrytty ruiskumaalauksesta pulverimaalaukseen, mikä on sekä ekologista että tekijöilleen turvallista.

Kaiken kaikkiaan työturvallisuuden tulisi olla rakennusalan yrityksissä läpinäkyvää. Fagernäsin mukaan Best-Hallissa avoimuus on viety pitkälle – kaikki työntekijät pääsevät tutkimaan toteumaa ja tallentamaan työturvallisuuteen liittyvät havainnot, ympäristö- ja laatuhavainnot sekä kehitysideat sovelluksen kautta.

– Seurantatieto on meillä esillä viikoittain. On todella tärkeää, että työturvallisuuden ja laadun kehittämisen otetaan aikaa ja että nämä näkyvät arjessa. Näin kaikki ymmärtävät näiden merkityksen.

 

Rakentamisen vastuullisuudessa kuljettajan paikalla

Kotimaisuus on kilpailuvaltti rakentamisessa, ja sen merkitys korostuu edelleen. Suomessa työllistävät rakennusalan yritykset kantavat merkittävää taloudellista vastuuta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Best-Hall on työllistänyt suomalaisia ammattilaisia ja asiantuntijoita jo lähes viisikymmentä vuotta. Vaikka Best-Hall on vahvasti kansainvälinen yritys, tuotteet valmistetaan kotimaisena työnä omalla tehtaalla Kälviällä Keski-Pohjanmaalla.

– Kotimaisuusasteemme on hyvin korkea, ja meillä on myös Avainlippu-tunnus. Kun tuotantomme on omissa käsissämme, pystymme takaamaan laadun ja vastuullisuuden toteutumisen asiakkaillemme, Fagernäs sanoo.

Fagernäs muistuttaa, että vaikka Best-Hall on hallituotteiden osalta vastuullisuuden edelläkävijä, yrityksellä itselläänkin on edelleen työtä tehtävänä. Rakentajan vastuullisuutta tulee arvioida paitsi tuotteiden myös yrityksen omien toimien kautta.

– Meillä esimerkiksi vastikään käyttöönotettu aurinkovoimala on vasta alku pitkällä matkalla. Pitää muistaa katsoa peiliin myös, mehän kulutamme yrityksenä valtavasti energiaa. Haluamme toimia rakennusalalla vastuullisuuden edistäjänä ja edelläkävijänä ja pohdimme parhaillaan, miten yrityksenä itse saavutamme hiilineutraaliustavoitteen. Tässä asiassa emme matkusta takapenkillä, Fagernäs sanoo.

hiilineutraalinen pvc-halli 

Näistä muodostuu hallirakentamisen vastuullisuus

  • Rakentamisen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset selvitetään jo suunnitteluvaiheessa
  • Yksityiskohtainen hiilijalanjälkilaskelma hallin elinkaaren aikaisesta kestävyydestä
  • Sertifioinnit, laatujärjestelmät ja standardit sekä niiden säännölliset auditoinnit ohjaamassa toimintaa
  • Hallien käyttöturvallisuuden varmistaminen on yritykselle tärkeä prioriteetti
  • Rakentamisessa käytetään vain laadukkaita ja kestäviä materiaaleja
  • Yritys huolehtii tuotannon ja työmaiden työturvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista
  • Yritys kantaa taloudellisen ja sosiaalisen vastuunsa huolehtimalla liiketoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä ja siten työpaikkojen säilymisestä
  • Yritys luo toiminnallaan ja valinnoillaan työpaikkoja Suomeen

 

Lisää luettavaa aiheesta:

| Artikkeli

Yritysten tavoitteet edellyttävät jo vastuullista rakentamista

Yritysten ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät edellyttävät vastuullisuusvaatimusten täyttämistä koko toimitus- ja hankintaketjulta. Jos jonkun ketjussa mukana olevan tuotantotilat eivät vastaa vaadittua tasoa, riskinä on pudota pois. Alihankintaa tekevien onkin syytä varmistaa, että omat tuotanto- tai varastotilat vastaavat kasvaviin vastuullisen rakentamisen vaatimuksiin.... Lue lisää