Best-Hall edelläkävijänä hallin ympäristövaikutusten arvioinnissa

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta, ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten energiankulutuksen pienentämiseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia.


Suomen ympäristöministeriön lähtökohtana onkin, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on päästörajat kaikille rakennuksille 2025 mennessä. Ympäristöministeriö on laatinut tästä raportin: Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi.

Best-Hallin merkittävistä vientimaista ainakin Ranska ja Norja säätävät omat lakinsa jo sitä ennen. Lisäksi moni valveutunut asiakas haluaa edetä lakivaatimuksia nopeammin. He ovat myös huomanneet, että hyvin suunniteltu halli tuo päästövähennysten lisäksi myös rahallista säästöä elinkaaren aikana.

Huomio hankintakustannuksesta elinkaareen

Perinteisesti rakennusinvestoinnissa on minimoitu hankintakustannuksia eikä koko elinkaarta ole huomioitu. Tämä on johtanut monesti ympäristön kannalta huonoihin ratkaisuihin.

Best-Hall on edelläkävijä hallirakentamisen ympäristövaikutusten pienentämisessä ja haluamme auttaa rakentamista suunnittelevia vastuullisia rakentajia entistä helpommin selvittämään rakennuksensa hiilijalanjäljen ja valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Esimerkiksi rakennusvaiheessa hallin lämmitysjärjestelmään panostamalla investoidut rahat voidaan saada monin kerroin takaisin hallin elinkaaren aikana ja samalla vähentää merkittävästi päästöjä.

Rakennushankkeen elinkaarimalli

Laskentamalli hallin hiilijalanjäljestä

Olemme nyt määritelleet periaatteet, kuinka laskea hallin elinkaaren aikainen hiilijalanjälki.

Viime vuoden aikana teimme kattavan tutkimuksen, jossa arvioimme Best-Hallin eri halliratkaisujen elinkaarien hiilijalanjäljen raaka-aineiden valmistuksesta aina hallin purkuun saakka. Toteutimme tutkimuksen yhteistyössä suomalaisen Bionovan kanssa, jolla oli tarjota huippuosaamisen lisäksi One Click LCA laskentaohjelma hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten arviointiin. Ohjelma on luotu erityisesti rakennusalaa varten ja sisältää valtavan tietopankin mm. eri rakennusmateriaalien ja erienergiamuotojen päästövaikutuksista.

Tutkimus tuotti arvokasta tietoa halliemme ympäristövaikutuksista. Merkittävimmäksi tekijäksi lämpimässä hallissa osoittautui lämmitys. Eristeet ja lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttavat eniten elinkaariaikaisiin päästöihin. Kylmässä hallissa materiaalivalinnat, rakenneratkaisut ja tuotteen valmistukseen liittyvät päästöt ovat isommassa roolissa. Hallin käyttöikä on myös yksi olennainen asia: kestävä ja pitkäikäinen rakennus on monesti ympäristöystävällisin valinta.

Hallien kokonaishiilijalanjälki elinkaarivaiheittain

Yhteistyöllä parhaaseen tulokseen

Best-Hallilla on nyt täysi valmius auttaa asiakkaitaan täyttämään tulevat lainsäädännön vaatimukset. Vuoden 2020 aikana toimitamme ensimmäiset projektikohtaiset hiilijalanjälkilaskemat valveutuneimmille asiakkaillemme. Yhteistyössä asiakkaan kanssa pystymme tukemaan heitä pienentämään hallinsa hiilidioksidipäästöjä ohjaamalla ympäristön huomioiviin valintoihin.

Hallirakentamisen edelläkävijänä haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämisessä rakennusalaa ja pienentämässä rakentamisen tuottamaa ympäristökuormitusta. Hyödynnämme laskentamallia myös omien prosessimme ja tuotteidemme kehittämisessä. Meillä onkin käynnissä useita sisäisiä projekteja Best-Hallin oman toiminnan hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Esimerkiksi käyttämämme kaukolämpö tuotetaan nykyään puuenergialla ja teräksen hyötykäyttöä optimoidaan tilaamalla valmistukseen määrämittaisia aihioita.

Haluatko kuulla lisää hiilijalanjäljen laskennasta? Ota yhteyttä