Best-Halleja jo yli 50 maassa Pohjois-Norjasta Etelä-Mantereelle

Kirjoittanut Marjaana Maunumäki 3.6.2020

Tämän kevään rajoitukset saattoivat sulkea hetkellisesti rajat, mutta on ollut hienoa huomata, että kansainvälisten asiakkaidemme luottamus on kestänyt myös yli näiden epävarmojen aikojen. Useampi valmis halli on odottanut jo maailmalle lähtöä ja asennusta heti kun siihen saadaan mahdollisuus. Ja ilokseni voin todeta, että se hetki on nyt. Kun kyseessä on isompi halli-investointi, siihen lähtee mielellään kokeneen kumppanin kanssa, joka tuntee ennalta paikallisen rakennuslainsäädännön ja vaikuttavat sääolosuhteet.

Best-Hallilla kansainvälisyys on ollut osana ydinliiketoimintaa jo 45 vuotta. Alussa suuntana oli pohjoismaat, ja siitä osaamista on laajennettu vähitellen muualle Eurooppaan ja Venäjälle. Nykyisellään hallejamme voi löytää jo yli 50 maasta Pohjois-Norjasta aina Etelämantereelle saakka.
Vaikka Best-Hall on vahvasti suomalainen yritys, liiketoiminnastamme 30-60 % suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Laajan agenttiverkostomme myötä meillä on vahva paikallistuntemus ja kontaktit paikallisiin rakennusalan toimijoihin kaikissa keskeisissä vientimaissa. Best-Hallin tuotteet täyttävät vaativat kansainväliset standardit ja paikallisen rakennusvalvonnan kriteerit. Lisäksi jokainen halli mitoitetaan aina paikallisten rakennusnormien määrittelemien tuuli- ja lumikuormien mukaan.

 

Sukellus viennin viime vuosikymmeneen

Omassa roolissani vientikoordinaattorina saan päivittäin huomata, kuinka monenlaisiin käyttökohteisiin ja tarpeisiin teräsristikkorakenteisia halleja lähtee ympäri maailmaa. Päätin tutkia vähän tarkemmin ja purkaa numeroiksi viime vuosikymmentä, millaisia halleja ja mihin täältä Kälviältä onkaan päätynyt.

Tällaista löysin.

Vuosien 2010-2019 aikana Best-Hall on valmistanut vientiin 363 hallia 25 eri maahan. Olemme kattaneet halleillamme runsaat 762 000 m2, joista varastohalleja noin 507 000 m2 ja urheiluhalleja noin 195 000 m2.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana halleja on rakennettu eniten Itävaltaan, johon on toimitettu jopa reilu kolmannes hallisaldosta. Muita vahvoja vientimaita ovat muun muassa Viro, Iso-Britannia ja Norja.

Eniten kansainvälisille markkinoille on tehty monipuolisia ja muuntautuvia varastohalleja, sillä niitä on ollut noin 70% viennin kokonaismäärästä. Esimerkiksi puutavaran varastointiin tällainen varastohalliratkaisu on ihanteellinen, sillä automaattinen ilmankuivausjärjestelmä takaa sen, että hallin kosteustaso pysyy koko ajan vakiona.

Jopa 20 % viennistämme on erilaisia urheiluhalleja. Mitoitukseltaan joustava ja pilariton teräsrakenteinen PVC-halli on hyvin kustannustehokas ja ihanteellinen ratkaisu urheiluhalliksi, sillä näitä voidaan varustella tarpeen mukaan aina kylmästä puolilämpimään ja lämpimään ratkaisuun. Best-Halleja on maailmalla niin jäähalleina, palloiluhalleina kuin uimahalleinakin.

Lisäksi olemme valmistaneet mm. lentokonehalleja, jäte- ja kierrätyshalleja, tuotantohalleja ja näyttelyhalleja - jopa kasinonkin.

besthall export 2010 2019 export besthall 2010 2019

 

Best-Hallin edut kansainvälisillä markkinoilla

Monipuolisuus kuvaa hyvin teräsristikkorakenteisen hallin etua, sillä sen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Pystymme vastaamaan myöntävästi kansainvälisten asiakkaidemme vaativiinkin toiveisiin, sillä PVC-halli taipuu yllättävän moneksi.

Tulevaisuudessa viennin osuus tulee kasvamaan entisestään.

Mutta mikä tekee Best-Hallista erinomaisen kumppanin hallirakentamiseen ympäri maailmaa? Asiakkaamme ovat todenneet ainakin seuraavat vahvuuksiksemme:

  • Meillä on vuosikymmenten kokemus kohdemaista. Tunnistamme asiakkaiden tarpeet ja pystymme vastaamaan niihin. Meillä on tarvittava osaaminen ja verkostot jo valmiina. Maineemme maailmalla on hyvä, ja hallimme tunnettuja. Meillä on kattavasti referenssikohteita eri puolelta maailmaa.
  • Hallimme on laadukas myös kansainvälisillä kriteereillä mitattuna. Laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi panostamme jäljitettävyyteen. Kaikki työvaiheet suunnittelusta valmistukseen tehdään omalla tehtaallamme ja pystymme kertomaan missä työpisteellä ja kenen toimesta mikäkin osa on valmistettu. Pystymme takaamaan tasaisen laadukkaan työn.
  • Olemme vastuulliset arvot jakava rakentaja, joka kohtelee työntekijöitään hyvin ja maksaa työstä reilun korvauksen. Jokainen voi tehdä työtään ylpeydellä ja seistä tuotteemme takana. Ulkomailta saatavan halvemman valmistuskustannuksen sijaan olemme varmistaneet kilpailukykyisyytemme hiomalla toimintamme tehokkaaksi.
  • Pystymme vastaamaan erinomaisesti esivalmistetun, nopean rakentamisen trendiin. Hallimme valmistetaan omalla tehtaallamme ja kuljetetaan osina rakennuspaikalle. Asennustiimimme pystyttää hallin nopeimmillaan jopa vajaassa viikossa. Esimerkiksi 1500 neliöisen hallin asennusaika on noin kolme viikkoa.
  • Panostamme kestävään kehitykseen ja rakentamisen ympäristövaikutusten minimointiin. Voimme ensimmäisenä toimijana Suomessa laskea hallille sen koko elinkaaren hiilijalanjäljen ja auttaa asiakasta valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöisen halliratkaisun. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme myös hiilijalanjäljen hyvittämistä.
  • Tarjoamme asiakkaillemme hallin elinikäisen kansainvälisen huollon ja tuen, joka takaa hallin palvelevan myös tulevaisuuden tarpeissa. Voimme auttaa, mikäli halliin halutaan myöhemmin muutoksia, lisää varusteita tai jos hallia halutaan laajentaa tai vaikka siirtää. Autamme myös kaikissa huolto- tai korjaustarpeissa.
  • Asiakkaan tarve on koko rakennusprosessimme keskiössä. Jokainen hallimme rakennetaan vastaamaan kulloisen asiakkaan ja rakennuspaikan yksilöllisiä vaatimuksia. Projektinjohtajamme ovat jatkuvassa dialogissa paikallisen edustajan kanssa ja varmistavat, että asiakkaalla on ajantasainen tieto projektin edistymisestä aina suunnittelusta hallin luovutukseen saakka.

Tähän kertyneeseen kokemukseen ja laatuun asiakkaidemme on varmasti hyvä nojata jatkossakin.

On jännittävää lähteä tekemään seuraavaa kymmentä vuotta ja viedä halleja ympäri maailmaa. Toivottavasti yhä uusiin maihin. Jäänkin mielenkiinnolla seuraamaan, saadaanko tulevan vuosikymmenen aikana halleja jo sataan eri maahan! Uskon, että olemme hyvässä vauhdissa jo.

Marjaana Maunumäki

Vientikoordinaattori

040 183 5306 marjaana.maunumaki@besthall.com
Bonsky