Tiedätkö hallisi hiilijalanjäljen? CO2-laskelmamme kertoo hallin päästöarvon

Rakennettu ympäristö aiheuttaa 30 % kasvihuonekaasupäästöistä. Alan ympäristökuormitusta vähentääkseen Best-Hall on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt laskentatavan teräsrakenteisten hallien hiilijalanjäljen selvittämiseksi.

Päästöerot hallien välillä voivat olla moninkertaiset sen mukaan, mitä rakennusmateriaaleja ja lämmitysratkaisuja valitaan tai miten rakennusta käytetään. Eri vaihtoehtojen CO2-päästöt selvittämällä hallin hankintaa suunnitteleva voi valita vähäpäästöisimmän ratkaisun.

- Rakentamisen päästöjen vähentäminen on yksi vaikuttavimmista ympäristöteoista.Haluamme laskelmilla ohjata ja auttaa asiakkaitamme tekemään ympäristön kannalta vastuullisia valintoja, hiilijalanjälkilaskennasta Best-Hallilla vastaava laatupäällikkö Petri Maunula sanoo.

Best-Hall on ensimmäinen suomalainen hallivalmistaja, joka on selvittänyt prosessinsa ympäristövaikutukset ja pystyy tarjoamaan rakennuttajille yksilöllistä tietoa teräsrakentamisen hiilijalanjäljestä.

- Ympäristöministeriö tavoittelee rajoituksia rakennusten elinkaaren aikaisille hiilidioksidipäästöille vuoteen 2025 mennessä. Haluamme edetä asiassa huomattavasti nopeampaa ja auttaa myös asiakkaitamme toimimaan samoin. Rakentamisen ilmastovaikutusten minimoimisella on jo kiire, myyntijohtaja Leif Fagernäs toteaa.

Best-Hall hiilijalanjälki_uutinen 4667-1

Rakennusalan standardin mukainen CO2-arvo hallille

Best-Hall hyödyntää teräsrakenteisen hallin päästölaskennassa EN15804-standardin mukaista laskentamenetelmää. Samaa ohjelmaa käyttävät myös Suomen suurimmat rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot.

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskemisessa on huomioitava kaikki sen elinkaaren aikana syntyvät päästöt materiaalien valmistuksesta ja rakentamisesta rakennuksen energian ja veden käyttöön, kunnossapitoon ja korjaamiseen ja aina rakennuksen purkamiseen ja materiaalien kierrätykseen asti.

- Ohjelma sisältää käytettävien rakennusmateriaalien ja eri lämmitysjärjestelmien päästötiedot erittäin kattavasti. Olemme laskeneet mukaan valmistuksen osuuden sekä suunnitelmien mukaiset kulutustiedot ja arvion hallin elinkaaresta, Maunula kuvaa.

Esimerkiksi Best-Hallin käyttämät teräslaadut osoittautuivat laskelmissa huomattavasti muita ympäristöystävällisemmiksi. Samoin eristevilloissa tai betonilaaduissa on Maunulan mukaan merkittäviä päästöeroja.

Lopputuloksena laskelma kertoo hallin koko elinkaaren aikaisen CO2-päästöarvon sekä vuosittaisen hiilijalanjäljen. 

Best-Hall_ympäristöystävälliset teräslaadut 2867

Tavoitteena hiilineutraalius?

Best-Hall ottaa hiilijalanjälkilaskennan avuksi uusien hallien suunnitteluun vuoden 2020 aikana.

- Rakennuttajat ovat entistä kiinnostuneempia rakentamisen ympäristövaikutuksista. Myös kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet ja rakennusten elinkaaren vähähiilisyyttä edellyttävät rakennusmääräykset tulevat ohjaamaan ilmastoystävällisempään suuntaan, Fagernäs visioi. 

Fagernäs uskookin, että kestävistä, täysin kierrätettävistä materiaaleista valmistettu teräsrakenteinen halli tulee olemaan pitkän huoltovapaan käyttöikänsä ansiosta yhä useampia hallirakentajia kiinnostava vaihtoehto.

Best-Hall pystyy toimittamaan CO2-laskelman myös jo rakentamistaan halleista.

- CO2-laskelma on nyt helppo tehdä valmiiden suunnitelmien ja toteutuneiden käyttömäärien pohjalta. Autamme mielellämme oman toimintansa ilmastovaikutuksista kiinnostuneita ja päästövähennyksiä tavoittelevia asiakkaitamme selvittämään rakennusten osuuden hiilijalanjäljestään, Maunula toteaa tyytyväisenä.

Lue lisää aiheesta: Best-Hall edelläkävijänä hallin ympäristövaikutusten arvioinnissa