PVC-halli on turvallinen ja pitkäikäinen ratkaisu myös maataloushalliksi

Suomessa navetan rakentamisen kustannukset ovat muita EU-maita korkeammat. Teräsrunkoinen Best-halli on hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto myös erilaisiin maatalouden hallirakentamisen tarpeisiin.

Maatalousyrittäjien arki on itselleni tuttua toisesta roolistani maitotilallisen puolisona ja rehuporukan ruoanlaittajana. Rakentaminen pohdituttaa monia, erityisesti hallien, pihattojen ja navettojen kustannukset ja turvallisuus tuntuvat mietityttävän.

Maatalouden saralla toimivat asiakkaamme ovat todenneet PVC-hallin hyväksi investoinniksi. Kokosin tähän tekstiin vastauksia useimmiten askarruttaviin kysymyksiin.

Isokin halli onnistuu
Best-hallin leveyden voi vapaasti valita 12-100 metrin väliltä. Pituuden suhteen ei ole rajoitteita, hallin voi rakentaa juuri oman tarpeen mukaan. Kustannustehokkainta on valita hallin pituudeksi mitta, joka on kolmella jaollinen.

Hallin voi jakaa osiin
Lähtökohtaisesti Best-halli on täysin pilariton rakennus, jolloin toiminnot voi suunnitella halliin täysin vapaasti. Best-hallin voi jakaa helposti erilaisiin osastoihin väliseinien avulla, esimerkiksi sen mukaan minkä ikäistä karjaa navetassa on tai mitä toimintoja navetassa tai pihatossa tarvitaan.

Hyvä ilmanvaihto
PVC-hallin ilmastointi toteutetaan luonnollisella ilmankierrolla eli halli on niin sanotusti vapaasti hengittävä. Hallin seinät voidaan toteuttaa kokonaan tai osin verkkokankaasta. Lisäksi katolle asennetaan joko hormit tai koko hallin katon harjan pituinen tuuletusaukko, jossa on kestävä verkkokangas. Verkko estää myös lintuja pääsemästä halliin sisälle. Tavallinen ilmanvaihto kuluttaa myös sähköä ja tuottaa melua navettaan, kun taas luonnollinen ilmankierto ei.

Valoisa ja hiljainen halli
Best-halli erottuu edukseen muista maataloushalleista valoisuutensa ansiosta. Olosuhteet ovat mahdollisimman luontaiset, sillä katteesta läpipääsevän luonnonvalon ansiosta. Katevaihtoehtoja on useita. Esimerkiksi tavallinen valkoinen kate kangas läpäisee noin 7 % ja läpikuultavista erikoiskankaista vaalean harmaa 11 % ja valkoinen 20 % valoa.  Eläimet ovatkin kiitollisia auringonvalosta eikä yksikatteisessa Best-hallissa tarvita valoa läpäisevän katteen ansiosta lisävaloa edes pilvisinä päivinä. Kangaskate imaisee myös äänet ja on siksi rauhoittava ympäristö eläimille.

Turvallinen rakenne
Teräsrakenteisten hallien laatujohtajana Best-Hall on saanut ensimmäisten joukossa eurooppalaisen CE-merkinnän kantaville rakenteilleen sekä liukuoville. Jokainen halli rakennetaan lujuuslaskemien mukaan ja mitoitetaan lumi- ja tuulikuormien suhteen sijainnin ja ympäristön vaatimuksiin.  Laatua varmistaa myös kokonaan omissa käsissä oleva tuotantoketju suunnittelusta asennukseen. Kangashalli on turvallinen valinta myös mahdollisissa tulipalotilanteissa, sillä palon sattuessa kate sulaa ja päästää palokaasut suoraan ulos, jolloin kattoon ei kohdistu romahdusvaaraa. Siksi se on myös eläimille turvallinen vaihtoehto.

Best-Hall_Toholampi_sisakuva_4112-1

Voi rakentaa myös talvella
Teräsrakenteinen halli voidaan pystyttää myös talvella. Kun Best-halli on pystyssä, sisätilat voi varustella säältä suojassa. Sesongin ulkopuolella talvella rakentaminen on usein myös edullisempaa ja nopeampaa. Mikäli asfaltti- tai betoniperustukset ovat jo valmiina, teräsrakenteinen halli voidaan pystyttää myös talvella

Pitkäikäinen, tuettu investointi
Best-hallin teräsrungon elinkaari yli 50 vuotta ja katteen keskimäärin 30 vuotta. Katekangas on mahdollista uusia tarvittaessa. Best-Hall lupaa katteen takuuajaksi vähintään 10 vuotta. Investointina PVC-hallille on mahdollista saada myös ELY-keskukselta maatalouden rakentamisen investointitukea.

Kotimainen maataloushalli
Best-hallit valmistetaan suomalaisena työnä Kälviällä sijaitsevalla tehtaalla. Hallien kotimaisuusaste on jopa 90 % ja muun muassa teräsrungot valmistetaan pääosin suomalaisesta teräksestä.

Hallista saa joko kylmän tai viileän
PVC-katteiset hallit voidaan jakaa kylmiin ja viileisiin pihattoihin.

Kylmäpihatto on eristämätön, yksinkertaisella katteella varustettu. Kylmän pvc-katteisen pihaton sisälämpötila voi olla talvella jopa kymmenen astetta ulkoilmaa lämpimämpi. Lihakarjalla kylmäpihatto on yleinen, sillä naudat viihtyvät pakkasessakin, mikäli niillä on suoja tuulelta ja sateelta sekä kuiva makuupaikka. Lypsykarjatiloilla kylmäpihatto sopii hiehoille ja ummessa oleville lehmille.

Viileät pihatot ovat yleistyneet Suomessa 2000-luvun alusta lähtien. Viileä pihatto on eristetty niin, että sen lämpötila pysyy läpi vuoden nollan yläpuolella. Esimerkiksi niin, että vain katto ja päätyseinät eristetään ja sivuseinät korvataan joko auki rullautuvilla verhoilla tai verkkomateriallista valmistetuilla ikkunaseinillä. Viileiden pihattojen etuna on erinomainen ilmanvaihto sekä se, että helteillä ne pysyvät perinteisiä pihattorakennuksia viileämpinä. Lämmöneristys ja lämpötilan hallinta voidaan siis  suunnitella karjan ja lypsyjärjestelmien vaatimusten mukaisesti.

 

Lue lisää maataloushalleistamme täältä.